Prosinec 2017

Bio-život

10. prosince 2017 v 15:50 | B.Hejný |  Zamyšlení
Jaký je smysl vašeho života? Jaký máte životní postoj a filozofii? Žijete odpovědně, svědomitě a poctivě jako řádný člen naší společnosti nebo se chováte jako primitivní darebák bez kouska cti a odpovědnosti v těle? Řádný a odpovědný člověk naší společnosti se chová odpovědně a svědomitě vůči své rodině i vůči svému národu. Poctivě si plní svoje povinnosti, chodí řádně do zaměstnání a nepromarní svůj život v restauračních zařízeních atd.
Lidé, kteří žijí takovýmto způsobem jsou platnými členy naší společnosti a každý jim rád podá pomocnou ruku, ocitnou-li se v nouzi, nebo v nějaké životní krizi. Naopak lidé, kteří svůj život nějakým způsobem promarní, prohýří v alkoholovém opojení, na drogách, násilnostech, nechodí do práce a žijí ze dne na den jako darebáci, takový lidé většinou končívají v nějakém nápravném zařízení, je jimi snadno manipulováno a každý jimi pohrdá.


Hovořím nyní v obecných souvislostech.
Ale zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, že by váš život nemusel takto prázdný a průměrný? Že by jste jej mohli obohatit o myšlenky a věci, které by mu dávali vyšší smysl a hodnoty, které by vás daleko více obohatili, více než-li obecný průměr? Zkuste se například zamyslet nad tím, když si připravujete rodinu, případně rodičovství. Co přinesete svému ještě nenarozenému dítěti do života?
V jakém se narodí těle? Bude to tělo nemocné "poškozené", závislé na ostatních, nebo to bude naopak tělo vitální a zdravé, které naši společnost obohatí? Děti alkoholiků, kuřáků a podobných lidí, bývají většinou zdeformovaní nejenom po tělesné, ale i po duševní stránce.


Záleží jenom na nás, jakou genetickou informaci předáme svým dětem a následně dalším potomkům v našem rodě.
Přikloníme-li se naopak ke směru jaký nabízí filozofie bio života, můžeme svůj život obohatit o nové zkušenosti a poznatky. Necháme-li na sebe harmonicky působit přírodní jevy a souvislosti, získáme vyšší chuť a naše existence nebude promarněna.
Bio život nám může takovéto nové zkušenosti a poznatky poskytnout.


Co je tedy bio život?
Je to koncepce života v harmonii s přírodou. Je to věda o životě, která obsahuje znalosti a vědomosti o zdraví a nemoci v těle a mysli. Názorně vysvětluje, jak dokonale prožít spojení mezi tělesnou a mentální a duševní radostí a spokojeností. Harmonie se netýká pouze tělesných orgánů a psychiky, ale i rovnováhy mezi vším, co je stvořeno a žije na zeměkouli.
Bio život učí člověka, jak správně sedět, ležet, spát, jak používat barvy, vůně, koření, jak žít, aby byl život spokojený zdravý. Bio život je věda, ve které nesmí chybět hluboké vnímání. Aspiranti tohoto systému si musí být vědomi toho, že pravdivé znalosti nemají začátek ani konec. A žádná napsaná práce neobsahuje konečnou pravdu. Proto může souvislá a logická vazba jednoho zavést k pravdě a druhému poskytnout pouze dogma. Bio život je tu proto, aby ukázal, jak prožít život ve zdraví, jak žít v míru ve světě i vesmíru. Bio život nepatří žádné civilizaci, žádné konkrétní zemi. Má cíl, aby každý mohl prožít zdraví život.