Červenec 2016

Výlet ekovláčkem

2. července 2016 v 9:34 | čajovna |  RozhlednaJiž několik let jezdí po Benešově mašinka, jejíž oficiální název je ekovláček. Je to pozoruhodná, velmi oblíbená atrakce. Naše skupina s ním již několikrát cestovala, ale teprve nyní došlo i na reportáž.


Celá trasa má 16 zastávek, je dlouhá 16 km a trvá cca 1,5 hodiny. Nastoupit do vláčku můžete
na jakékoliv zastávce. Jízdu můžete kdykoliv přerušit a s dalším spojem na okruhu poté pok-
račovat. Městský vláček je zdí v turistické sezóně duben - říjen každý den včetně sobot a ne- dělí. Celodenní jízdenka stojí 20,- Kč, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP zdarma.

První zastávka:
Železniční stanice a císařský salonek


Historie areálu železniční stanice je spjata s výstavbou tratě z Českých Budějovic do Prahy.
Původní jižní část železniční stanice byla postavena v roce 1872, první budova nádraží byla
otevřena v září roku 1881, kdy trať končila v Čerčanech. Severní část s halou pokladen a
čekárnou byla přistavěna koncem 90. let 19. století.
Při přístavbě severní části byl také včleněn do prostoru mezi oběma budovami tzv. císařský
salonek. Salonek sloužil jako luxusní čekárna F.F. d´Este. Celá nádražní budova je kulturní
památkou chráněnou státem.


Druhá zastávka:
Gymnázium


Novorenesanční budova gymnázia byla postavena v letech 1905 - 1907 nákladem města
Benešova podle plánů architekta Ing. Karla Dondy. Školní rok 1907/ 1908 začal v nové
budově 18. září 1907. Úplné dokončení školní kaple (auly) spadá až do roku 1912, kdy
proběhlo její slavnostní vysvěcení, autorem barevných vitráží a nástěnných maleb v aule
byl významný secesní malíř František Urban.

Památník obětem 1. a 2. světové války
Památník je sestaven ze středové architektury se sousoším, dvou bočních architektur s bron-
zovými reliéfy a podstavce pro bronzovou mísu. Středovou část památníku tvoří nadživotní
sousoší od sochaře Břetislava Bendy z roku 1936. Představuje stojící ženskou postavu v dlou-
hém plášti s kapucí.


Třetí zastávka:
Pivovar Ferdinand


První měšťanský pivovar byl v Benešově postaven roku 1872. Tento spolkový pivovar koupil
v roce 1897 od Benešovské akciové společnosti majitel konopišťského panství František Fer-
dinas d´Este. Tvář pivovaru, kterou František Ferdinand nechal vytvořit, zůstala téměř stejná až do dnešních dnů. Po roce 1990 začal pivovar užívat značku "Ferdinand". Naučná stezka ve
dvoře vás seznámí s jeho historií i způsobem vaření piva.

Čtvrtá zastávka:
Městská sportovní zařízení


Zimní stadion slouží jako víceúčelová hala v zimě i létě. V blízkosti stadionu se nachází dět-
ské hřiště a venkovní fitpark, tenisové kurty a fotbalové plochy. Nedaleký krytý plavecký ba-
zén funguje celoročně. K přírodnímu areálu "Sladovka" s vodní nádrží, dětským hřištěm, ob-
vrstvením a hřištěm se nachází 800 m od zastávky.

Pátá zastávka:
Městské hřbitovy a židovský hřbitov


Na benešovských hřbitovech je pochováno mnoho významných osobností, např. básník a pro-
zaik Karel Nový, Prof. František V. Mareš, z výtvarníků L.Šíma, V.Antušek, V.Cidlinský. V
blízkosti se nachází nový židovský hřbitov. Součástí hřbitova je židovský památník, zde byla
1953 zřízena stálá expozice.

Šestá zastávka:
Karlov


Kostel sv. Mikuláše s horní zvonicí
Původně raně gotický kostel z 13. století se nachází v místě nejstaršího osídlení Benešova a je
zde nejstarší dochovanou stavbou. Po požárech roku 1648 byl obnoven a zbarokizován, do-
chovala se cenná barokní výzdoba - sochy M. B. Brauna a nástěnné malby I. Raaba.

Minoritský klášter
Zřícenina minoritského kláštera je dominantou Karlova. Klášter založil mezi lety 1246 - 1257
staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova. Klášter byl postupně rozšiřován a po požárech
obnovován. V roce 1420 byl společně s celým městem vypálen husity. K úplnému zničení
stavby došlo až ve třicetileté válce. Do dnešních dnů se dochovalo jen vysoké torzo pětiboké-
ho kněžiště. Před zříceninou naleznete bronzovou maketu, která znázorňuje historickou zásta-
vbu Benešova s původním vzhledem kláštera ze 14. století.

Dolní zvonice
V dnešní zděné podobě pochází z roku 1834. Původní dřevěná zvonice je v písemných prame-
nech připomínána k roku 1627. Ve zvonici je zavěšen gotický zvon "Ave Maria" od mistra
Rudgera z roku 1322, který náleží k nejstarším v Čechách. Vyzvání u příležitosti významných
událostí.

Sedmá zastávka:
Masarykovo náměstí


Radnice
Budova pochází ze 17. století. V roce 1995 byl dům podle návrhu pražského architekta Josefa Pleskota z větší míry přestavěn a rozšířen do nynější podoby. Přestavba byla oceněna "Grand Prix" obce architektů za rok 1995.

Turistické informační centrum
Turistické informační centrum poskytuje informace o kulturních památkách a přírodních atraktivitách v Benešově a okolí, o možnostech ubytování a stravování, o možnostech využití volného času. Nabízí také prodej pohledů, map a dalších suvenýrů. Zde si můžete vyzvednout také herní plán dětské naučné stezky "S medem za medvědem", která vás zavede až na zámek Konopiště nebo materiály pro stezku "Za Habsburky do Benešova a okolí".

Budova okresního soudu
Tento dům byl původně radnicí města, první zmínka je doložena z roku 1599. Budova s věží byla dostavěna roku 1820, v závěru 19. století byl dům zvýšen o druhé patro a fasáda upravena v dobovém novorenesančním slohu. Ve věži jsou umístěny dva bicí cimbály z první poloviny 17. století, které jako jediné v městě oznamují každou čtvrthodinu.

Kostel sv. Anny s piaristickou kolejí
Jedná se o barokní kostel s půdorysem řeckého kříže, který byl postaven počátkem 18. století spolu s piaristickou kolejí podle projektu významného italského architekta G. B. Alliprandiho. Piaristé, známí šířením vědy a kultury, z Itálie přinesli středoškolské vzdělání. Mimo učeben se v koleji nacházela knihovna, refektář i místnosti pro ubytování studentů a učitelů. Křídla koleje uzavírá Rajský dvůr se slunečními hodinami a studnou.

Osmá zastávka:
Sokolovna


Budova sokolovny byla postavena v novorenesančním slohu v roce 1903 podle návrhu člena benešovské obce sokolské a zednického mistra Jaroslava Škouly. Slavnostně byla otevřena v září 1904. Průčelí budovy je zdobeno sgrafitem a medailonky zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Devátá zastávka:
Nemocnice Rudolfa a Stefanie


Počátek dnešní veřejné nemocnice se datuje k roku 1876. Roku 1881 věnovalo do fondu nemocnice 3000 zlatých obecní a okresní zastupitelstvo. Bylo to u příležitosti svatby korunního prince Rudolfa a princezny Stefanie, odtud pochází název nemocnice. Dochovala se první budova nemocnice v novorenesančním slohu, kterou vystavěl v letech 1896-1898 architekt Marcel Dusil.


Desátá zastávka:
Želetínka


Současná budova Lesního závodu Konopiště vznikla na místě staré fořtovny. V letech 1830-1840 zde býval fořtem Jan Stich. Stich je znám jednak jako odvážný myslivec, který rád "vyplácel" pytláky a dále zejména ve spojení se svou dcerou Márinkou, za níž dojížděl básník Karel Hynek Mácha. Stará fořtovna byla v 90. letech 19. století zrušena a místo ní vznikla dle plánů stavitele Emila Vrzala nová budova lesní správy, která se sem přestěhovala z konopišťského podzámčí. Velmi zajímavou památkou na dobu arcivévody Františka Ferdinanda je deska umístněná na budově. Jsou na ní zaznamenány počty zvěře ulovené arcivévodou na konopišťském panství v letech 1887-1913. Arcivévoda byl mimo jiné milovníkem myslivosti (se svou družinou skolil téměř 300 000 kusů zvěře), o jejíž moderní rozvoj se podstatnou měrou zasadil.

Jedenáctá zastávka:
Hlavní parkoviště - zámek


V sousedství hlavního parkoviště můžete navštívit Muzeum motocyklů Jawa, kde najdete unikátní sbírku strojů mapující historii této naší slavné značky. Přímo na parkovišti naleznete také bohaté občerstvení nebo suvenýry, ve zdejším Infocentru je možné zakoupit i vstupenky na prohlídkové okruhy zámku a získat bližší informace.

Dvanáctá zastávka:
TIC Konopiště


O domu č.p.4, v němž dnes sídlí pobočka Turistického informačního centra Benešov, nalézá-
me zmínky již v roce 1840, kdy býval obchodem v dnes již neexistující obci Konopiště. Když
v 70. let 19. století koupil panství Konopiště arcivévoda František Ferdinand a většinu budov
v podzámčí zbořil, byl domek č. p. 4 v roce přestavěn stavitelem Emilem Vrzalem do dnešní
podoby. Ubytování v něm nalezli arcivévodovi zahradníci a pomocný zahradnický personál.
Posledním soukromým obyvatelem domu byl jistý pan Platil, který se staral o rybník.

Třináctá zastávka:
Přírodní divadlo Konopiště


Přírodní divadlo se nachází v konopišťském zámeckém parku, bylo vystavěno v roce 1964,
jeho scénu na samém začátku využívalo i Národní divadlo. V současné době se zde pořádají
v letních měsících koncerty všech hudebních žánrů a operní představení.
Zámecký park patří k nejkrásnějším krajinářským parkům u nás. V parku můžete potkat i pávy.

Růžová zahrada
Zámecký park začal být vysazován již v období rodu Vrbů, ale jeho nebývalý rozvoj nastal po
roce 1887, kdy zdejší panství koupil F.F.d´Este. Budování parku probíhalo podle projektů za-
hradnických odborníků Josefa Mossmera a Karla Rozínka. Růžová zahrada vznikla v letech
1888 - 1889 v jihovýchodní dolině pod zámkem rozárium, odtud nese svůj název. Byly tu vy-
sazovány vzácnější druhy růží, v té době bylo v zahradě asi 100 druhů. Součástí zahrady je ta-
ké velký skleník, kde se od dob arcivévody pěstují palmy. V roce 2014 byl obnoven do původní podoby Korkový pavilon.

Čtrnáctá zastávka:
Vrch Tuškov


Z vrchu Tuškov byl tehdy hrad Konopiště v 15. a 17. století ostřelován během obléhání. Toto
místo je historicky využíváno k zahajování a ukončování lovu, je zde dřevěný altán s výhle-
dem na zámek Konopiště a kostel na Chvojně.
V okolním konopišťském zámeckém parku byl vytvořen systém cest s výhledy na přírodní
scenérie a průhledy na zámek, vše doplnila sochařská výzdoba. Parkem vedou 3 naučné stez-
ky - Příroda a historie konopišťského zámeckého parku, Pod stromy a Lesní stezka Ferdinan-
da d´Este.

Dětské hřiště
Nové dětské hřiště se nachází nad Růžovou zahradou, poblíž zastávky "Vrch Tuškov". K
hřišti vás navedou informační a směrové tabule.

Patnáctá zastávka:
Zámek Konopiště


Hrad Konopiště byl pravděpodobně založen ve 13. století pražským biskupem Tobiášem z
Benešova po vzoru francouzských kastelů. Během sedmisetleté historie Konopiště postupně
vlastnilo 12 šlechtických rodů. Po vymření Benešoviců přešlo panství na celých 275 let do
rukou Šternberků. Hodějovští z Hodějova přestavěli hrad na pohodlné renesanční sídlo. Baro-
kní podobu dal Konopišti rod Vrbů, který vlastnil zámek po celé tři generace. Vrbové přene-
chali rezidenci Lobkowiczům, kteří pod tíhou hospodářské krize zchátralé panství prodali.
Novým a nejvýznamnějším vlastníkem zámku Konopiště se stal roku 1887 arcivévoda F. F.
d´Este, budoucí následník rakousko-uherského císařského trůnu. Arcivévoda nechal zámek
přestavět v historizujícím slohu na honosné reprezentativní sídlo. Na zámku naleznete i medvědí výběh.

Šestnáctá zastávka:
Vila poručíka Hellera "Katuška"


Vila byla postavena roku 1894, podle návrhu známého benešovského stavitele Marcela Dusila, slučujícího historizující a secesní stylové prvky, na bývalé reprezentační Zámecké třídě. Traduje se, že majitel vily, poručík 102. pěšího pluku Karl Heller, chtěl celkovou formou stavby s věží oslovit majitele zámku Konopiště, kteří tudy projížděli z benešovského nádraží. Jméno "Katuška" získala po manželce jednoho z majitelů Antonína Kužela. Vila často měnila své majitele, kteří ji byli nuceni z tragických pohnutek prodávat. Za druhé světové války zde sídlilo nacistické gestapo, byli zde vyslýcháni čeští vlastenci. Z těchto důvodů se vile také říká "Prokletá".