Duben 2016

Bhaktivedant Prabhupad: Zpívání svatého jména

22. dubna 2016 v 10:14 | Hnutí Haré Kršna |  Filozofie
Zpívání transcendentální vibrace Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré je vznešenou metodou pro obnovení našeho transcendentálního vědomí. Jakožto živé duše jsme všichni původem duchovní bytosti, které si jsou vědomy Kršny, ale vzhledem k odvěkému styku s hmotou je nyní naše vědomí znečištěné hmotným prostředím. Hmotné podmínky, ve kterých v současnosti žijeme, se nazývají májá neboli iluze. Májá znamená "to, co není". A co je touto iluzí? Iluzí je, že se snažíme být pány hmotné přírody, zatímco jsme ve skutečnosti v pevném sevření jejich přísných zákonů. Když se služebník uměle snaží napodobovat všemocného Pána, nazývá se to iluze. Snažíme se vykořisťovat zdroje hmotné přírody, ale ve skutečnosti se čím dál více zaplétáme do jejích složitých zákonitostí. I když tedy svádíme těžký boj o nadvládu nad přírodou, jsme na ní stále více závislí. Tento iluzorní boj můžeme okamžitě zastavit, obnovíme-li své věčné vědomí Kršny.

Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré je transcendentální proces k obnovení tohoto původního, čistého vědomí. Zpíváním této transcendentální vibrace můžeme ze srdce odstranit veškerá mylná pojetí. V podstatě se všechna zakládají na chybném vědomí "jsem pánem všeho co znám".

Vědomí Kršny není nepřirozený stav mysli, je to původní přirozená energie živé bytosti. Nasloucháním transcendentální vibraci se vědomí kršny obnoví. Tato nejjednodušší forma meditace je doporučena pro současný věk. Můžeme také sami zažít, že díky zpívání mahá-mantry neboli "velkého osvobozujícícho zpěvu" lze okamžitě pocítit transcendentální extázi pocházející z duchovní úrovně. Máme-li hmotné pojetí života, horlivě se snažíme získat smyslový požitek, jako kdybychom patřili k nižším zvířecím druhům. Živá bytost, která stojí o něco výše nad tímto stádiem uspokojování smyslů, se zabývá mentální spekulací s cílem uniknout z hmotného zajetí. Ještě výše se nachází ta inteligentní osoba, která se snaží nalézt nejvyšší příčinu všech příčin, uvnitř i vně. A když někdo překoná úroveň smyslů, mysli a inteligence a dosáhne duchovní realizace, pak je na transcendentální úrovni. Zpívání Haré Kršna mantry přichází z duchovní úrovně, a proto tato vibrace překonává všechny nižší mantry a rovněž není vůbec zapotřebí mentální spekulace či intelektuálního přizpůsobení se. Zpívání mahá-mantry je spontánní, přichází z duchovní úrovně a každý se tedy může přidat bez jakékoliv předchozí kvalifikace. V pokročilejším stadiu se od člověka samozřejmě očekává, že se na základě duchovní realizace nebude dopouštět přestupků.

Zpočátku možná nepocítíme všechny druhy transcendentální extáze, kterých je celkem osm a projevuje se tak, že člověk ustrne jako by oněměl, potí se, zajíká se, chvěje se, jeho pleť ztrácí barvu, ježí se mu chlupy na těl, pláče v extázi a upadá do transu. Budeme-li však nějaký čas zpívat, nepochybně se ocitneme na duchovní úrovni. Prvním příznakem je nutkání připojit ke zpěvu mantry tanec. Viděli jsme to na vlastní oči. Zpívat a tancovat může i malé dítě. Tomu, kdo je příliš zapletený v hmotném životě pochopitelně trvá o něco déle, než se dostane na obvyklou úroveň, ale i takový člověk dosáhne duchovní úrovně velmi rychle. Největší účinek na posluchače má, zpívá-li s láskou čistý oddaný Pána. Je tedy nezbytné naslouchat čistým oddaným, abychom získali okamžité výsledky. Zpěvu neoddaných je třeba se co nejvíce vyhýbat. Mléko, kterého se dotkla hadí tlama, je jedovaté.

Slovem Hará se obracíme na Pánovu energii a slovy Kršna a Ráma oslovujeme samotného Pána. Jak Kršna, tak Ráma znamená "nejvyšší blaho" a Hará je Pánova svrchovaná energie blaženosti, která nám pomáhá Pána dosáhnout. (Slovo Hará se v pátém pádu mění na Haré.)
Hmotná energie zvaná májá je rovněž jednou z mnoha energií Pána a také my, živé bytosti, jsme Pánovou energií, a to okrajovou. Je řečeno, že živé bytosti stojí nad hmotnou energií. Je-li vyšší energie ve styku s nižší energií, vzniká rozporná situace, je-li však vyšší okrajová energie ve styku s vyšší energií zvanou Hará, nachází se ve svém šťastném, přirozeném postavení.

Tato tři slova - Haré, Kršna a Ráma - jsou transcendentální semínka mahá-mantry a jejich zpívání je duchovním voláním Pána a Jeho energie, aby ochránili podmíněnou duši. Toto zpívání je jako nefalšovaný nářek dítěte, které volá svou matku. Matka Hará pomáhá oddanému získat milost Nejvyššího Otce, a tomu, kdo zpívá mahá-mantru upřímně, se Pán zjeví.

Žádný jiný způsob duchovní realizace není v současném věku hádky a pokrytectví tak účinný jako zpívání mahá-mantry.

Rozhovor: Josef Schrötter

2. dubna 2016 v 9:04 | R. Petříčková |  Osobnosti
Josef Schrötter patří mezi oblíbené autory knih o zdravém životním stylu a alternativních formách léčení. Patří mezi letitou špičku české psychotroniky a jeho knihy mají zvláštní smysl pro logiku a pořádek. Pravidelně publikuje nejnovější poznatky a znovu a znovu skládá a obnovuje ty staré.
Při příležitosti další jeho knihy Ozdravení těla i ducha, jsem se ho zeptala na pár otázek, které při čtení tohoto "domácího lékaře" vyvstanou čtenáři na duši i rozumu…

Provedl jste prý řadu experimentů s alternativními formami léčení s prokázanými výsledky. Můžete se o některé podělit?
Chtěl jsem prokázat to, že člověk může pozitivně svojí energií (bioenergií) ovlivnit zdravotní stav druhého člověka. K tomu, ale bylo zapotřebí sehnat nějaké přístroje, které by dokázaly "vyhodnotit" energetický stav člověka a jeho orgánů. Postupně jsme dělali tyto experimenty na čtyřech různých přístrojích. Jedním byl přístroj Oberonic, druhým byl přístroj Dinamic, třetím byl přístroj EAV a posledním byl přístroj na zobrazování aury. U všech tří experimentů byl scénář takový, že nejdříve byla pokusná osoba změřena na uvedený ;ch přístrojích. Pak jsem já působil 15 minut na osobu bioenergeticky bezkontaktně, to znamená ze vzdálenosti okolo 1,5 metru.
Po 40 minutách pak byla pokusná osoba opět změřena na uvedených přístrojích. Ve všech případech došlo u pokusných osob ke zlepšení zdravotních hodnot. Také byly k experimentům použity moje léčivé obrázky z knihy "Studánka zdraví a léčivé 3D mandaly" a výsledky byly podobné jako u mého přímého působení. Tyto experimenty jsme podrobně popisovali v článcích v měsíčníku Regenerace. Pro názornost zde jsou obrázky aury před mým působením a po mém působení.
aura před působením
aura po působení (můžete si všimnout, že je vyvážená)

Energetičtí upíři - to bylo téma, které mne mimořádně zaujalo. Je věčné a vždycky při něm padne otázka. Jak se bránit? Co tedy ve své knize radíte, jak se před těmito lidmi účinně bránit ve chvílích, kdy s nimi ten společný čas trávit musíme (je to partner, dítě nebo kolega v kanceláři)…
Energetický upírismus je docela složitá věc. O to víc pokud je to v rodině. Někdo to dělá vědomě a jiný nevědomě. Ten, kdo to dělá vědomě, je podle mne darebák a svým způsobem také zloděj. Ale tito vědomí úpíři jsou natolik chytří, že "chodí a nasávají". Nesoustřeďují se na jednoho člověka, poněvadž ví, že by ho zničili. Ten, kdo to dělá nevědomě, je většinou snadno rozpoznatelný tím, že když má nedostatek energie, tak je nerudný. Nejdříve je třeba skutečně zjistit, zda je to někdo okolo nás nebo zvenčí. On nás může vysávat člověk i na d&aacut e;lku. Pozor na přespolní známosti, zejména u starších lidí. Loupení naší energie můžeme zjistit tak, že ukazováček a prostřední dáme do písmene "V" a palec propojíme v dlani s prsteníkem a malíkem. Pokud nás ruka po zápěstí začne brnět, tak jsme vysáváni. No a pak si prověříme kdo to je, když budeme s nimi ovšem sami. Ale ruce nechce pod stolem nebo podél křesla. Ne, abyste je vystrčili proti "útočníkovi".

Může taková vyčerpanost, kterou nám přivodí jiní lidé, být také příčinou našich nemocí? Podle čeho poznáme, že se na našem zdraví negativně podepisuje právě to, že nám někdo energii bere?
Neustále jsme unaveni, chce se nám spát a nemáme do ničeho chuť. Samozřejmě, že to je pak nekonečný proces. A ten bývá často příčinou rozvodů řady manželství. Ten upír má energii a oběť bohužel ne, takže večerní milostné hrátky se většinou nekonají. Až si ten druhý najde jinou partnerku nebo partnera. Měl jsem takové případy. Když to trvá moc dlouho, tak znám jeden případ, kdy žena zemřela a nikdo nevěděl proč. No a moje spolužačka si pak pána namluvila a po příchodu partnera domů z práce začala být unavená a večer úplně vyřízená. Takže ho velmi brzy opustila, aby nedo padla jako jeho nebožka žena.

Kočky a jejich léčivé předení? Je tedy tato jejich schopnost například za tím, že se jim mnohem rychleji než lidem hojí rány nebo dokonce zlomeniny? A jestli je to to tak, proč se ještě tato speciální kočičí frekvence nevyužívá ve zdravotnictví?
Docela jste mne touto otázkou rozesmála. Kočky jsou skutečně léčitelky. Ony vědí, kde máte v těle problém a tam vám začnou "tlapat" packami. Na těle máte totiž narušené biopole a ony to vnímají. Pak tu energii doslova nasávají a neutralizují. Víte každá nemoc má jinou frekvenci. A kočka je proto širokospektrální. Zatím se věda nezabývala tím, jak se tato neutralizace v těle kočky provádí. Ale určitě by to stálo za to. Dobrý nápad.

Co byste doporučil mít doma jako takovou "lékárničku alternativní medicíny"… nějaký základní čaj, aromaolejíček, barvu, hudbu, energetický zářič, nějaký obrázek… co tak nějak nejčastěji využijeme?
V každém případě bychom měli mít doma některé základní sušené bylinky, a to lipový květ pro případ nachlazení, mátu pro trávení a meduňku pro dobrý spánek. Je dobré mít doma nějaký nerost, který nám je příjemný a je schopný nás dobíjet. Na obrazy pozor! Některé mohou navozovat hádavou nebo nepříjemnou atmosféru. Doporučuji pro chvíle relaxace ještě jednou moji knihu s léčivými 3D mandalami. Také pozor na energetické zářiče. Jejich špatným umístěním můžeme energii v pokoji zhoršit. H lavně pozor na Nilský kříž. Vždy bychom si měli vyzkoušet co je pro nás vhodné tak, že dáme předmět na solar plexus a mentálně se zeptáme, zda je pro nás vhodný. Pokud nás mírně předklání, tak ano. Pokud nás mírně zaklání, tak ne.

Máte zkušenosti i s léčením dětí. Dá se říci, že jsou děti pro alternativní způsoby léčby vnímavějšími pacienty?
Děti jsou zcela zvláštní skupina a záleží na jejich věku. Dítě musí k nám cítit náklonnost, musíme ho získat a teprve pak můžeme s dítětem pracovat.

Vaše zkušenosti jsou už mnoho desítek let neustále každý den prověřované. Pozorujete v poslední době nějakou proměnu svých pacientů, jsou nemoci, které se vyskytují stále častěji?
Víte, je takové přísloví: "Je sranda, když se to stane tomu druhému" anebo "Zdravý nemocnému nevěří". Běh našeho života v posledních dvaceti letech je šílený. Lidi jsou unaveni tímto během, ale také tisíci informací, které se na ně chrlí od rána do večera. Takže ano proměnu pacientů vnímám - jsou uštvaní. Problémy psychiky se často objeví úplně jinde, než by je člověk očekával, takže celá řada zdravotních problému je vyvolána stresy a honičkou.

A z lepšího soudku? Jsou pacienti uvědomělejší? Více berou život do svých rukou..?
Tahle otázka jestli jsou uvědomělejší, je tak trochu o kus cesty vedle. Spíše bych to formuloval tak, že hodně jich děla celou řadu prevencí pro své zdraví. Jen je trochu komické, jak všichni chodí s pet lahvemi nápojů, poněvadž strašák, že když nevypiji 2 litry tekutin, tak onemocním, je opravdu nadsazenou záležitostí. Také je honba za tabletovými vitamíny a prvky. U toho mne trochu mrzí, že místo toho, aby lidé sáhli po přírodních zdrojích, tak sahají po tabletkách. Proto jsem napsal knihu "Ozdravení těla i ducha", kde najdou vše potřebné, včetně toho , co je pro kterou krevní skupinu vhodné.

Vaše předchozí kniha Studánka zdraví měla úspěch. Určitě máte nějaké pěkné reakce od čtenářů. Utkvěla vám některá z reakcí v paměti, které si třeba mimořádně ceníte, protože dokazuje, že jste svou knihou někomu příznivě ovlivnil život?
Měl jsem řadu pozitivních ohlasů, ale v paměti mi utkvěl tento: "Bydlím doma s matkou a dítětem. Den je pro mne náročný a proto si často beru vaši knihu a ponořím se do trojrozměrných obrázků a nechám na sebe ještě plynout energii z obrázku, tak svět okolo sebe nevnímám a je mi velmi dobře".
Tak to mne opravdu potěšilo.
To je důkaz, že se knížka povedla a že vaše informace zlepšují lidem život. A věřím, že tento člověk není jediný. Moc děkuji za podnětný rozhovor a těším se na některou Vaši další knížku.

O autorovi:
Ing. Josef Schrötter se v oblasti psychotroniky, alternativní medicíny a léčitelství pohybuje desítky let. Patří mezi přední české psychotroniky a zaměřuje se především na energetickou terapii a lokalizaci patogenních energií. Provedl řadu experimentů s prokázanými výsledky, které byly publikovány v měsíčníku Regenerace, s nímž pravidelně spolupracuje. Je autorem knih Cesty do třetího rozměru s léčivými obrázky, Studánka zdraví a léčivé 3D mandaly a Praktický Su-Jok.
Vydalo nakladatelství Eminent, www.eminent.cz, 2015
Foto: archív autora, zdroj: www.cajovnaumodrekocky.cz