Březen 2016

Satja das: Hledání

7. března 2016 v 10:27 | Dharma Gaia |  Nedělní přednášky
Každý člověk je svým způsobem na cestě. Mnoho lidí hledá své uplatnění ve společnosti prostor k seberealizaci nebo jenom obyčejné lidské štěstí. Moderní doba však klade stále větší nároky na úspěch téměř ve všech oblastech našeho života. Někteří z nás proto pociťují nejistotu a obavy a příliš mnoho změn na nás působí spíše chaoticky a depresivně.
Hledáme proto úlevu v různých alternativních systémech jako je jóga, reiki, léčitelství nebo některá náboženská uskupení. Současné duchovní organizace však neposkytují hledajícímu
na cestě příliš mnoho prostoru k seberealizaci. Namísto toho se nabízí důvěřivcům zázračné uzdravení, získávání mystických schopností, rychlé zbohatnutí a podobně. Naneštěstí však tito darebáci nevědí nic o skutečném duchovním poznání a jenom vydělávají na lidské nevědomosti, důvěřivosti a neštěstí.
Živá bytost se ale narodila do tohoto světa, aby se duchovně rozvíjela. Aby ve svém dosavadním stavu existence udělala pokrok a postoupila o stupeň dál k vytčenému cíli. To je skutečný úkol každé živé bytosti v tomto světě. Naneštěstí většina tzv. civilizovaných lidí dnes neví, jaké jsou jejich povinnosti. Domnívají se, že jejich povinností je vydělávání peněz, ochrana majetku, příslušnost k národu, plození dětí či úspěch v podnikání. Proti svojí vůli jsou tak vtahovány hlouběji a hlouběji do koloběhu nejrůznějších činností, ze kterých není úniku.
Původní postavení živé bytosti je však čistě duchovní, ale vzhledem k našemu odvěkému vztahu s hmotou je toto postavení znečištěno hmotným prostředím. Z tohoto hmotného prostředí je možné se vymanit aplikováním duchovních principů a zásad do našeho každodenního života.
Na své cestě za poznáním se však poutník setkává s nedokonalostmi našeho života. Tyto nedokonalosti jsou vyjádřeny v pojmech jako je nemoc, stáří, smrt a zrození. Čtyři nedokonalosti jsou materialistického charakteru a proto spadají do kategorie zvané májá, nebo-li iluze. Tyto čtyři nedokonalosti tvoří hlavní zbraně máji.
Další její zbraně jsou například vášeň, nevědomost a dobro. Tento faktor, totiž májá, je ze
všech nedokonalostí nejhůře ovladatelný. Bylo mnoho poutníků, kteří tomuto faktoru podlehli a stali se z nich společníci máji.
Co je to ta májá? Májá znamená iluzi.
Iluze je, že se snažíme ovládnout hmotnou přírodu, ačkoliv jsme ve skutečnosti spoutáni jejími přísnými zákony. Když se sluha snaží uměle napodobovat všemocného pána, říká se, že jedná pod vlivem iluze, nebo naprosté zmatenosti. S tímto znečištěným pojetím života se všichni snažíme vykořisťovat zdroje hmotné přírody, ale ve skutečnosti se stále více zaplétáme do spletitosti přírodních zákonů. Tento iluzorní zápas s hmotnou přírodou lze okamžitě zastavit, když obnovíme svůj vztah s duchovním světem. Duchovní vědomí není nějaké umělé klamání mysli. Je to přirozená, původní energie každé živé bytosti. Toto poznání v nás začne ožívat, když slyšíme transcendentální zvukovou vibraci.
Prostřednictvím meditace můžeme pocítit transcendentální extázi pocházející z duchovní úrovně. Jakmile se člověk dostane na tuto duchovní úroveň, překoná úroveň smyslů, mysli a inteligence, je na transcendentální úrovni. Mantry, které používáme pochází přímo z duchovního světa a tyto zvukové vibrace překonají všechny nižší úrovně vědomí - smyslovou, mentální a intelektuální. Proto není třeba rozumět slovům mantry, spekulovat nebo se snažit nějak intelektuálně přizpůsobit pro zpívání. Mantry pramení přímo z úrovně čisté duchovní existence a každý se může zúčastnit jejího zpívání.
Hmotná energie, zvaná májá, je jednou z mnoha energií a my, živé bytosti, jsme také energie. Živé bytosti jsou nadřazené hmotné energii. Když je vyšší energie ve styku s nižší energií, nastane neslučitelná situace, když je však vyšší energie ve styku s nejvyšší energií, živá bytost dosáhne svého přirozeného, šťastného postavení.

M. van Praag: Dům v ulici Naděje

3. března 2016 v 9:05 | R. Petříčková |  Knížky pro ostatní

Nebude trvat dlouho, snad jen pár vět, pár odstavců, a napadne vás, jak by asi tento zvláštní příběh vypadal zfilmovaný. Bylo by to velkolepé, leč komorní dílo. Herců by moc nebylo, ale jejich postavy by musely být mimořádně hluboké. Alba, hrdinka tohoto románu se po životním krachu dostala náhodou do zvláštního domu na konci ulice, kterou ještě nikdy neprošla. Zvláštní dům, ve kterém je paní domácí stará paní Peggy, stará, moudrá a šarmantní. Alba se dostává do domu, kde čas nemá žádné omezení. Přesto - máš na svůj pobyt přesně 99 dní a nocí, abys mohla posbírat střípky svého života a vydat se po své životní cestě dál.


V. Kafka: Život naživo

3. března 2016 v 8:59 | R. Petříčková |  Knížky pro ostatní

Vladimír Kafka je opravdu zvláštní člověk. Pustil se do tématu Jak překonat strach a nepřízeň osudu, což je také podtitul této knihy. Pustil se do ní odvážně a pokud čekáte nějaké stokrát omleté něco, budete tady asi velmi překvapeni. Měla jsem pocit, jako když jím hladkou čokoládovou pěnu. Četlo se to samo, četlo se to s chutí a narůstala ve vás pokora. Zároveň ovšem také strach. Život opravdu není jednoduchý a jeho složitosti, nespravedlivosti a těžké osudy tady nechybí. Ano, může to být děsivé, smutné a dojemné - ale i to je někdy součást života. Příběhy těch, kteří mu prošli životem, prošli a odešli, často na onen svět, si musíte číst s& nbsp;pocitem sounáležitosti k životu jako takovému.


J.Schrotter: Ozdravení těla i ducha

3. března 2016 v 8:54 | R. Petříčková |  Knížky pro ostatní


Věděli jste, že váš emoční stav ovlivňuje elektrochemické pochody v těle? Ty potom samozřejmě mají vliv na fyzické zdraví a některé emoce vyloženě a prokazatelně jisté zdravotní problémy vyvolávají. Autor v knize popisuje mnohé ukazatele zdraví, které si můžeme vyzkoušet sami. Sami se otestovat například ph slin nebo moči a své důvody má i různá vůně našeho dechu. Řekla bych, že toto je ten správný domácí lékař, protože umí logické a srozumitelné diagnostice našeho momentálního stavu.