Červenec 2015

Citát pro tento den / 271

24. července 2015 v 12:37 | čajovna |  Citáty
"Neuspět v plánování znamená plánovat neúspěch. Jaké jsou vaše cíle?" - Brian Tracy


Pavlína Brzáková: Dědeček Oge, učení sibiřského šamana

24. července 2015 v 12:32 | čajovna |  Knížky pro ostatní

Těžko říci, jestli na této audio knize lze vůbec najít nějaký nedostatek. Jestli tam někde vůbec je. Je to doslova posluchačský šperk, něco, co vás vtáhne a svou čistotou a zároveň syrovostí, vás doslova uhrane. Mluvím tu za prvé o charismatickém hlasu Jaroslava Duška, který umí být chvílemi nesmírně a vzrušujícím způsobem naléhavý, stejně jako hudební podkres, který čas od času prosvítá celým vyprávěním. A také za druhé, největší dík patří vůbec autorce, Pavlíně Brzákové, která neuvěřitelným způsobem stvořila dokonalý příběh, dokonalé vyprávění sibiřského šamana - od dítěte ke starci… Zachytila s neskutečnou psychologickou přesností duši malého společností odvrženého dítěte, které se muselo již v ranném věku o sebe postarat samo uprostřed tajgy… vyrovnávat se svými vnitřními duchovními schopnosti a cestováním do "cherbu buga", světa zemřelých… a jeho dospívání, změna vnímání světa, jednoduchost a syrovost jeho prvního zážitku se ženou… až po moudrého starce, který se vrací do vesnice, do společnosti lidí a zjišťuje, jak se všechno neuvěřitelně změnilo.


Kouzelný kočičí tarot a příběhy – TOPVIP, sůvička

24. července 2015 v 12:22 | R. Petříčková |  Knížky pro ostatní

Řekněme, skvost na tarotovém nebi. A i Kouzelné kočičí příběhy jsou velmi chytlavým čtivem, ze kterého dýchá moudrost mystéria malých šelem i tarotového hlubokého světa. Kouzelný kočičí tarot je něčím, na co sahám velmi ráda, co hřeje moudrou energií a co mě uvádí do příjemného stavu duše. Vykládá se s nimi úžasně, protože samy mluví. Karty hebké a hřejivé jako rozpuštěná čokoláda. Považuji ho za mimořádně podařené dílo autorky textu a výtvarnice, která dala do obrázků duši. Dokonce natolik, že jsem první týdny strávené s tímto tarotem vůbec nepotřebovala přiloženou knihu. Schválně jsem se ji nějaký čas neotvírala, abych si nějak neporušila to vzácné a velmi silné pouto a mluvu těchto tarotů…


Citát pro tento den / 270

16. července 2015 v 19:45 | čajovna |  Citáty
Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže. - K.Kryl.

Lidové rčení / 24

16. července 2015 v 19:43 | čajovna |  Lidová rčení
Malý kaz má často velké následky.

Je kráva naše matka?

16. července 2015 v 19:39 | Satja das |  Zamyšlení
,Člověk, který zabije krávu,
přestože je úplně uspokojen jejím mlékem,
je pod vlivem nejhlubší nevědomosti. ``
(Rgvéda 9.4.64)

Před nějakým časem se na internetu objevil jeden provokativní článek o jisté slečně, která se živí zabíjením divokých zvářat v Africe. Docela dost lidí to pobouřilo a rozhněvalo. Psali k tomu nejrůznější komentáře a rozeběhla se vášnivá diskuse.
Také jsem tam přispěl několika svými poznámkami, nepříliš lichotivými o této slečně. Mimo jiné mne to alespoň inspirovalo k napsání tohoto článku.
Duchovní učitel Bhaktivedant Prabhupád měl na toto téma nejednu přednášku. Jenom pro
ilustraci uvádím alespoň úryvek jedné z nich:
"Kráva není moje matka? Kdo může žít bez mléka? Kdo někdy nepil kravské mléko? Hned poránu se napijete mléka. A kráva, která vám poskytuje mléko, není matkou? Jaký to dává smysl? Matkovražedná civilizace. A pak chtějí, aby byli šťastní. Proto pravidelně dochází k velkým válkám a hrozným masakrům. To jsou reakce." (Úryvek z konverzace se Šrílou Prabhupádou - 14. června 1976, Detroit)
Není co dodat.Výročí roku: Mistr Jan Hus

3. července 2015 v 12:31 | čajovna |  Výročí


Životopis
Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde pouze o legendy.
Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze. Jako učitel používal v psaném projevu hlavně latinu.
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.


Mistr Jan Hus v literatuře

3. července 2015 v 12:31 | čajovna |  Výročí
Každý pořádný člověk má se dát upálit. Toť jest ten pravý plamen osvěty, který rozdmychali plápolajícími hranicemi Giordano Bruno, mistr Jan Hus, Jeroným Pražský a celá řada jiných reformátorů církevních, svobodných myslitelů a čarodějnic, kteří s veselou i neveselou myslí dali se upálit zaživa pro své přesvědčení, hlásajíce světu, že ono obyčejné pohřbívání do země jest naprosto nehygienické a nezdravé.
(Hašek: Přednáška o dr. Záhořovi)

O, SANCTA SIMPLICITAS
Svatá prostoto
Výrok připisovaný Janu Husovi. Oslovil tak prý ženu, která v poslední chvíli ještě přidávala polínko k jeho hranici (srov. rčení: "přidat své polínko do ohně"). Historka je však zřejmě pozdní, současníci a svědci Husovy smrti ji neuvádějí.
(Latinský lexikon)

Prezident Novotný si soukromě dodělával maturitu. Všechny předměty už měl za sebou, jen ještě z dějepisu potřeboval jít na zkoušku. Po přezkoušení mu examinátor řekl: soudruhu prezidente, bylo mně požitkem vás zkoušet. Jen maličkost: Husa neupálili Hanzelka a Zikmund, ale jen Zikmund.
(Diviš: Teorie spolehlivosti)

SALVUS CONDUCTUS
Bezpečný průvod; glejt
Původně skutečný doprovod, který zajišťoval ochranu při cestě, později průvodní list, který sliboval ochranu a zaručoval svobodný příchod a odchod. Takový glejt dostal např. M. Jan Hus od císaře Zikmunda na cestu do Kostnice.
(Latinský lexikon)

QUI ADDIT SCIENTIAM, ADDIT ET LABOREM
(Starý zákon, Kazatel 1,18)
Kdo rozmnožuje vědění, rozmnožuje i trápení
Tj. čím více kdo ví, tím více si uvědomuje základní špatnost světa. Uvedený výrok byl ve středověku velmi rozšířený, u nás ho např. uvádí mezi svými zásadami Jan Hus v listu Křišťanu z Prachatic z r. 1412.
(Latinský lexikon)

VERITAS VINCIT
Pravda vítězí
V uvedené podobě u nás zdomácnělo hlavně Husovým výrokem Super omnia vincit veritas (1412, Palacký, Documenta Magistri Ioannis Hus 56) - Pravda nad vším zvítězí. Základem jsou slova bible: Magna est veritas et praevalet. Stalo se pak heslem českých kališníků, bylo vyšito na korouhvích českého poselstva, které jelo na sněm do Basileje. Později byla tato slova heslem Jiřího z Poděbrad. Od r. 1920 na vlajce prezidenta Česk(oslovensk)é republiky. Krátce po listopadu 1989, v letech 1990-1992, se používala i latinská verze. Spojení "pravda vítězí" se dostalo na presidentskou vlajku z dopisů M. Jana Husa, který roku 1413 napsal Janovi z Rejštejna, že "pravda vítězí nad vším", a roku 1415 psal z kostnického vězení Pražské univerzitě: "Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky". Myšlenka pochází z apokryfní "Třetí knihy Esdráš", která sice nikdy nebyla součástí biblického kánonu, přesto se ve středověkých latinských biblích často vyskytuje a i husitští kazatelé ji citovali.
(Latinský lexikon)

ŠIFRA MISTRA JANA HUSA:
Jde o jednoduchý systém nahrazování všech samohlásek a souhlásek písmenem následujícím v abecedním pořadí. Například A je zapisováno jako E, B jako C a tak dále. Podobné je to i s čísly: 1 zapisujeme jako 2, 3 jako 4 a tak dále. Věta PRAVDA VÍTĚZÍ by tedy po zašifrování vypadala jako RSEWFE ZÓVIBÓ - a nezasvěcenec se ptá, jakou neznámou řeč má před sebou...

J.K.Tyl: Jan Hus (výpisky)

3. července 2015 v 12:30 | čajovna |  Výročí
J.K.Tyl: Jan Hus (výpisky)
Hus:
Církev měla celá staletí na přemýšlení - a nemyslila,
leda jak by upevnila panskou vládu na sutinách člověčího rozumu.

Takovou zbraň v ruce nemáte,
aby pod ní pravda klesla.
Zastřít, zapudit ji na čas můžete;
leč ona boj ten brzy obnoví,
a já co věrný její ochránce
budu při ní mužně státi,
i kdybych za to život svůj měl dáti!

Jeroným:
Vzepři se - a plav i proti vlnám vzbouřeným,
to sluší muži víc než hraní na pokojných řeky hladinách.
Veslo tobě vésti pomohu!

Nemohu snést pokulhávání
nebo jako slepých po tmě šátrání;
zrovna musí cíl stát přede mnou,
a rychlým krokem veď pak k němu cesta!

Na prsou měj pravdy štít;
tak vyjdeš jako vítěz z tuhých půtek -
a kněz římský bude nosit smutek!

Hus:
"Jako vítěz z tuhých půtek!"
Ano - touto svůdnou písní zotavuje se má duše
z náporů zbloudilého světa.
Dosud žije ve mně víra,
že jsem se nedal nadarmo v nebezpečný zápas,
a že chci-li zvítězit, jen musím vytrvat!

To je osud přísné pravdy,
že ji ucho nezvyklé tak snadno nesnese,
byť zněla zvukem sebedojímavějším.

Markéta, Husova matka:
Na mne jde však bázeň,
že se tvými slovy starý pořádek poruší
a že přijdou věci nové,
po nichž svět vzejde plamenem.

Hus:
Jen ať zhyne koukol!

A když vidím chyby, blud a klamy,
mám se mlčky obrátit?
Mám držet s lidmi sobeckými?

Kdyby bylo pokolení lidské tvého srdce,
nebeské té čistoty -
ó, pak bych nebyl musel
do boje se dáti,
abych potřel pýchu světa
a nalíčené svůdnictví!

Kdyby byla spravedlnost na světě -
a právo kdyby v světě platilo -
pak bych nebyl musel pozvednouti hlas.

Kletba?
Nelekej se toho slova!
Je to šíp, jenž sotva kůži protkne,
zato ale v krvi plamen roznítí.

Násilí se chápají,
ani práva nešetří -
nuž tedy budiž boj!
Mne bázeň nejímá
a směle nesu třeba hlavu na oběť.
Já zvolil pravdu za heslo
a postavil se v její šik,
i neopustím ji,
až buďto zvítězí,
anebo já,
co věrný obhájce její,
zahynu!

Král Václav:
Myslíte, vy páni v klerikách,
že vaše sváry o písmenko,
vaše honby po stínu a bublinách -
že ty jsou všechen základ spasení?

Hus! - Ten Hus vám leží jako skála na prsou,
že nemůžete volně oddychovat.
Ten Hus je vším vinen,
a přec dokud káral světské stavy,
dokud panstvu prostopášnost vytýkal
a hříšnou marnost boháčů -
to byl váš, to nad něj kazatele nebylo.
Když ale začal kněžské vady odkrývat
a mnohý neduh církve tepat -
ejhle, tu jste zdvihli ihned hlasy
a jak divé vosy shrnuli se na něho.

Já však posud nechápu,
co Římu napadá,
že bez ustání u nás poroučí,
jak v hospodářství vlastním.

Chlum:
To víš, pane,
Řím má dlouhé ruce,
rád by držel celý svět v náručí,
by nikdo hnout se nemohl,
leč jak by svatý otec dovolil.

Královna Žofie:
I staň se co staň knězi z Betléma,
jen věř mi, pane,
to se celé české zemi stane!

Háta:
Ó vy v bahně bludů potopení!
Když necháme takhle sebou vláčet,
budou nás za každé slovo soudit a věznit.
Pravda bude jen dětskou pohádkou!

Hus:
Jsou věci na zemi,
že holubičí mysl při nich krví sokolovou zapáchne
a tichost beránčí se vlčí zuřivostí oděje!
Kde se jeví blud a vede lidstvo k temnosti,
tu já bych raděj zvedl ruce k výsostem a zvolal:
"Pane, zbav mě zdravých smyslů,
učiň ze mne lesní šelmu,
v tmavé noci, v krvi rozkoš nalézající!"
Neb býti člověkem a nesmět cítit,
mluvit, jednat jako člověk,
nesmět práva člověckého užívati -
to jest zaživa být zakletým,
být s nebes padlým andělem,
být stižen kletbou nejtěžší!
Chlum:
Jsou věci na světě,
že nejchladnější krev by roznítily ohněm žíravým
a porušily jemné způsoby!
Hus:
Tělo moje klesne plamenem,
však slovo moje vzejde z popele
a bude živo na věky.
Tomu věřím a s tím umírám!