Září 2014

Citát pro tento den / 207

30. září 2014 v 8:42 | čajovna |  Citáty
"Pokud nemáte vizi do budoucnosti, pak se vaše minulost bude v budoucnu opakovat." -- A.R. Bernard

Jeřabina

30. září 2014 v 8:40 | čajovna |  Cesta stromů

4.10. - 13.10. (Sorbus)
" Miláček ptáků "

Byla zasvěcena Donarovi. Přináší štěstí, chrání před zlými kouzly.
Lidé narozeni v těchto dnech rádi zkrášlují a zlepšují svět. Záleží jim na vztahu člověka k člověku. S postupným stářím se stále více stavějí do služeb svého okolí. Přitom však dokáží uniknout nebezpečí závislosti na lidech kolem sebe. Nesnaží se dosáhnout uznání, jako jiní, pracují důsledně na zdokonalení sebe sama. Nepociťují prázdnotu, když nemají úspěch a uznání, jelikož jim zůstává radost z vlastního pokroku.
"Zlepši sebe sama, pak můžeš zlepšit svět." Toto heslo je velmi vystihuje.
Ale toto heslo pokud se špatně uchopí, též mnoho lidí brzdí v tom, aby i při své nedokonalosti
začali pomáhat měnit špatnosti tohoto světa. Nikdy nebudeme hotovi se svou dokonalostí, vždy bude co vylepšovat i napravovat. Proto je třeba jít dál, hledat co nás spojuje a ne to,
co nás rozděluje.
Však jejich snaha o své zdokonalení, může být až chorobná, že se stanou osamělými. Ale osamocení těmto lidem nesvědčí, bolí je to a trápí. Proto i když žijí v harmonii sami se sebou, jakoby povýšeni nad svým okolím, raději zahalí své světlo. Převezmou zodpovědnost za nedostatky a uvelebí se v lidské nedokonalosti. Však časem zjistí, že se takto přepínají ze strachu ztráty lásky a sympatií. Za určitých okolností jim to může bránit najít pravou cestu k sobě samému. Nestačí harmonii hledat, ale i žít se svými partnery a okolím.


Citát pro tento den / 206

29. září 2014 v 10:28 | čajovna |  Citáty
"Zacházejte se slovy opatrně, neboť mají větší sílu než atomové bomby." -- Pearl Strachan Hurd

Líska

29. září 2014 v 10:26 | čajovna |  Cesta stromů

24.9. - 3.10
"Chce být první"
Kvete jako první, jako netrpělivý posel jara. Proto se někdy stává, že s posledními mrazy zmrzne. Nemá ráda uzavřenou společnost a daří se jí ve smíšeném lese. V lidové víře má velkou roli. Spánek pod lískou přináší významné sny a prý do ní nikdy neuhodí blesk, jelikož pod ním odpočívala matka Ježíše, Maria. Z lísky jsou odřezávány virgule a lískový prut znají naše babičky a dědové, jako učitelské žezlo a někdy... au, au, pěkně štípe! Z tohoto dřeva se dají vyrábět nástroje, tak také zbraně. A znovu se dá říci, jaký strom, takový člověk.
Každý člověk má ve své duši jiskřičku světla, která chce rozžehnout v hřejivý a zářivý plamen. A též každý má v sobě sny a přání, které chce uskutečnit. Líska má k těmto vlastnostem hluboký vztah.
Je zasvěcena Bílé bohyni rozkoše a plodnosti, neboť tak jako dítě i ona potřebuje 9 let, aby pochopila rozdíl mezi dobrem a zlem. Pokud Vás provází netrpělivost svěřte se číslu devět a jeho rytmu, 9 dní, 9 týdnů, 9 měsíců, 9 let, apod. Vše malé i velké potřebuje svůj čas! Nespěchejte a naučte se uznávat hodnotu starého. Nepohrdejte vyzkoušeným, aby Vám neuniklo to zvláštní a nebojte se v sobě zakořenit vzrušení z nového. Líska je pionýrská svým duchem. Však skutečně první není ten člověk, který zažene konkurenci z pole, ale ten, který tím, co činí konkurenci inspiruje. Lískoví lidé potřebují lásku a velkou výměnu něžností, však pozor na rozmazlování, které vede k přílišné infantilnosti! Lidé tohoto stromu si musí dát také veliký pozor na přílišné poučování, jenž souvisí právě s tím lískovým proutkem. U žen toto bývá zhoubné, sráží to nejen pravé ženství, ale uštědřují tak zbytečně mnoho bolestných a nepravých ran do ostatních lidských duší. Však za setbu, kterou takto konají, často sklízí "au, au, to to bolí!"
Zákonitosti stvoření platí na všechny a na všechno. Harmonie, soucítění i souznění se musíme učit všichni, právě v lidských vztazích, které jsou pro Lísku obzvlášť důležité. Jinak může příliš zatvrdnout, jako ti příliš přísní, pyšní a neradostní učitelé.

Citát pro tento den / 205

28. září 2014 v 9:57 | čajovna |  Citáty
Každý problém je šance, abys ukázal, co dokážeš. -- D.Ellington

Borovice

28. září 2014 v 9:55 | čajovna |  Cesta stromů

24.8. - 2.9
" Matka moudrosti"

Skromný a nenáročný strom, ve své vytrvalosti dokáže růst snad úplně všude.
Možná díky i těmto vlastnostem dostala přívlastek "matka moudrosti".
Ne každý dokážeme být skromný a trpělivý, přitom právě tyto vlastnosti by nám v mnohém pomohli nalézt pravé štěstí i radost do života. Borovice má úzký vztah k lidské duši, jen vzpomeňme na prosluněné borovicové háje, či lesy, jejich úžasnou vůni a jak v nás vyvolávají povznášející pocit na těle i na duši. Probouzí i cit, který v mnohých z nás je zavalen balvany a šedí. Má ráda světlo a vítr, jenž přináší pohyb i do míst, kde strnulost začala vládnout. Lidé narozeni v tomto dni jsou často opatrní, předvídaví, pečliví a pilní. Štěstí přeje připraveným, zde nezní nadarmo. Přináší světlo do života a světlo naděje. Borovice moudře zhodnocuje
prastaré zkušenosti. Má ráda harmonický odstup od ostatních "stromů".
Borovicoví lidé těžko snášejí chaos lidských pudů a pocitů, snaží se do nich vložit pořádek, aniž by došlo k jejich potlačení, či vyloučení.
Jsou příliš inteligentní na to, aby jednali sobecky.
Nejsou teoretikové, ale více praktikové života, což napovídá přednosti používání rozumu. Ale je potřeba nastolit správné a harmonické používání rozumu a citu!
Rozum není určující, ale cit. Na nejdůležitější otázky života a jeho smyslu nám rozum nedá nikdy pravou odpověď. Tu hledejme v citu a v poznávání celého stvoření.
Ve Světle Pravdy.
Bytost Borovice vzkazuje lidem "Jsem božské smíření". Přináší štěstí, povzbuzuje pozitivní přijímání sebe sama, posiluje duševní rovnováhu, napomáhá k opatrnosti, pečlivosti i pilnosti. Pomáhá při kašli i rýmě při dýchacích obtížích všeho druhu.

Citát pro tento den / 204

27. září 2014 v 8:51 | čajovna |  Citáty
"Dokud si neuvědomíš, že máš na vybranou, nemáš na vybranou." - Rebbeca Fine

Bříza

27. září 2014 v 8:50 | čajovna |  Cesta stromů24. 6.
"strom světla a naděje"
( Rak )

Jeden jediný den je stanoven pro břízu v keltském stromovém kalendáři, ale o to významnější a důležitý. Tři dny po slunovratu, který nám dává znamení přicházejícího léta a všeho co s ním souvisí. Slaví se "Svatojánská slavnost", která je spojena s "Janem Křtitelem" a s uzráváním všeoživující síly, jež byla vylita do celého stvoření o několik dní dříve. Tento den je také velmi důležitý pro všechny přírodní bytosti, které tuto sílu potom roznášejí do celé přírody. Bříza je též strom štěstí, úspěchu. Také se jí říká "nevěsta zahrad". Pro Kelty byla bříza stromem středu, tak jak byla líska stromem počátku a olše stromem blížícího se konce. Bříza odolává úspěšně extrémním projevům přírody za což byla nejenom Kelty obdivována i uctívána.
Lidé narození v tomto výjimečném dni mají smysl pro společenství, družnost. Jsou věrni svým názorům, který si jednou vytvořili, ale i svým přáním i když jsou nuceni na jejich splnění čekat dlouho. Však každé přání zaniká se splněním, ale to Vám až tak nevadí, jelikož v sobě pěstujete jednu z cenných vlastností: "vděčnost". Toto je úzce spojeno s vaší vírou v život v to co je věčné a tvůrčí. Ten kdo nevěří ve všeoživující sílu ze světla často okrádá sebe i ostatní o naději, štěstí, radost a světlo, což bříza neudělá. Březoví lidé mají dobré zdraví, jsou bdělí, skromní i přes některá svá vysoká postavení, chtějí být prospěšní co největšímu počtu lidí. Mají rádi láskyplné vztahy a harmonii. Však i zde se vše dobré a ušlechtilé může stát opakem, pokud si člověk neuchová v sobě cit pro intuici, srdce, pro volání lidského ducha, jenž touží po cestě vzhůru ke světlu. Přesně tak jak to dělají všechny stromy a rostliny.
Bytost břízy nám vzkazuje: "Jsem naděje, naděje, naděje!"


Citát pro tento den / 203

26. září 2014 v 7:53 | čajovna |  Citáty
"Důvod, proč starosti zabíjejí více lidí než práce je, že většina lidí si spíše dělá starosti, místo aby pracovali." - Robert Frost

Fíkovník - Smokvoň

26. září 2014 v 7:51 | čajovna |  Cesta stromů

14. - 23.6
"je velmi vstřícný"
( Blíženci - Rak )

Není to příliš typický strom pro naše lesy, které známe z našich krajů. Byl jsem jako mnoho jiných rostlinných druhů přivezen z dalekého jižního středomoří.
Plodní nebo hrůzní bývají prominenti narozeni ve dnech fíkovníku. Však rozdíl mezi prominentními a obyčejnými lidmi je většinou pouze v počtu. K životnímu stylu těchto lidí patří neustálé změny, stejně jako občasné přehánění. Zamrzlá jednostrannost je pro ně nebezpečná, což může ještě více zkomplikovat hledání správné míry citu a rozumu, klidu a uspěchanosti, sladkosti a hořkosti. Právě všechno to, co nás všechny provází celý život v mnoha podobách. Lidé narozeni v těchto dnech jsou citlivý, ale také mohou být velmi krutí. Opět je to ukázka na čí stranu se přidá každý z nás: "dobro či zlo, temno či světlo. Komu budeme sloužit vědomě i nevědomě, však nic z toho nás neomlouvá od naší odpovědnosti za veškeré naše konání! Často by stačilo, kdyby tito lidé našli chvíli klidu, aby mohli rozpoznat rozdíl mezi citem a pocitem. Pouze jejich opravdový cit v probuzení lidského ducha, může dávat člověku ty pravé odpovědi na všechny životní otázky. Stejně tak jako všem lidem, ať už se narodili v jakémkoliv znamení stromu i datumu. Pro nás všechny tu platí jedny jediné přírodní zákonitosti, které při jejich správném uchopení povedou každého vzhůru k životadárnému světlu.

Citát pro tento den / 202

25. září 2014 v 4:53 | čajovna |  Citáty
"Všechno, co chceme unést, UNESEME; jediná překážka je STRACH." -- neznámý

Jasan

25. září 2014 v 4:50 | čajovna |  Cesta stromů

25.5. - 3.6.
"chce vysoko vzhůru"
( Blíženci )

Asi šedesát druhů, nerad roste v lesnaté pospolitosti, mnohem raději roste na okraji řek, jako větrný a přátelský průvodce olší a dubů, nebo úplně sám. Patří mezi nejvyšší listnaté stromy.
Jeden z druhů jasanu "Jasan zimnář" obsahuje sladkou substanci, ze které se vyrábí "mana".
Jasan má obzvláštní moc nad vodou. K přivolávání deště, nebo ke spoutání ničivé síly vody. Jasan označuje přechod měsíce lásky do června. Kvete jako jeden z posledních, teprve až po třech "ledových mužích".
Lidé, jenž se narodili ve dnech jasanu hledají svůj prospěch ve vyšších oblastech. Jsou to lidé ctižádostivý, tvrdohlaví, až vypočítavý.
Starají se o zítřek a zřeknou se i mnoha oblíbených přání pokud to určitý cíl vyžaduje. Jejich velkým cílem je identita, svoboda a nezávislost. Kvůli tomu jsou ochotni do hry vsadit vše. Toto provází i mnoho jiných lidí, aniž by se narodili ve dnech jasanu. Zde je nutné varovat a připomenout, pro co se tito lidé rozhodnou, co je jejich cílem, snem, jelikož pokud je to cíl omezený ve své zaslepenosti a neochotě naslouchat vnitřnímu citu a zákonitostem stvoření, mohou lidé jasanu tvrdě narážet spoustu let a na své životní cestě ubližovat ostatním za
což budou muset sklízet ve zpětném působení "co zasejeme to sklidíme"!
Jasanoví lidé dokáží přes všechny životní útrapy, být věrní určité věci nebo věrně sloužit člověku. Jen málokdo dokáže být tak dlouho dole, aby se potom dostal nahoru. Když se dostanou nahoru vydrží tam stejně dlouho, jako byli dole. Pak se může projevit jejich
velikost, ve snaze pomoci co nejvíce lidem ke svobodě.
Umí výborně zacházet s pocity a city člověka, což právě bez znalosti přírodních a duchovních zákonitostí může opět zasévat v lidech bolest i radost, pravdu i lež, svobodu i okovy, důvěru a nedůvěru.
Není jednoduché žít s těmito lidmi, ale pokud své dary rozvinou správným směrem je možné se od nich mnohé naučit.
Mají často umělecké nadání v hudbě, herectví, malířství, psaní atd.

Nakrmení světa

24. září 2014 v 14:33 | B.Hejný |  Bhaktivedant Prabhupad

Následující věty pronesl Bhaktivedant Prabhupad po svém projevu před světovou zdravotnickou oranizací v Ženevě 6.června 1974:

Člen WHO: Máte nějaký návrh na řešení celosvětového nedostatku jídla?

B. Prabhupad: Ano. Navrhuji, ať lidé využijí pro pěstování plodin veškerou půdu, která leží ladem. Viděl jsem tolik neobdělané půdy. Například v Austrálii, a take v Americe, je tolik půdy, na které se nic nepěstuje. Lidé ji nevyužívají.
A když něco vypěstují, tak to někdy nahážou po tunách do oceánu, aby udržely ceny nahoře. Slyšel jsem, že tady v Ženevě, když bylo moc mléka, tak chtěli někteří lidé zabít dvacet tisíc krav, jen aby snížili produkci mléka.
Tohle se odehrává v lidských mozcích. Ve skutečnosti žádný mozek nemají. Pokud chtějí získat nějaký mozek, měli by číst tuto autentickou védskou literature a měli by přijmout duchovní vedení. A to vedení je jednoduché; pěstujte si svoji potravu - všechnu potravu, kterou svět potřebuje - řádným využitím půdy.
Dnes lidé půdu nevyužívají. Raději opouštějí své vesnice a zemědělské usedlosti a stahují se do měst, aby tam vyráběly šrouby a matky. V pořádku. Tak teď jezte šrouby a matky.
Základním programem Mahátmy Gándhího bylo znovuobnovení přirozeného, bohem daného způsobu života. Prosté vesnice a usedlosti. To může vyřešit potravinový problém Indie I celého světa. Ale náš Pandit Nehrú všechno bez ladu a skladu popřeházel. Chtěl více industrializace.
Gándhího program byl velice pěkný - zorganizujte se do malých zemědělských vesnic a pěstujte si vlastní jídlo. Žijte svobodně bez měst a továren. Takhle můžete pracovat pouhé tři měsíce a přesto dostanete úrodu na celý rok.
Tři měsíce práce na celoroční úrodě. A zbytek času - času, který jste ušetřili - můžete využít k duchovním činnostem. Opěvujte Pánovu slávu a rozvíjejte své původní vědomí.
Buďte duchovně pokročilí - buďte lidskou bytostí.
Protože život, který vedete, je nebzpečný. V Bhagavad gítě je řečeno: jakkoli velkolepý plán můžeme mít, jednoho dne se budeme muset tohoto plánu vzdát, protože se budeme muset vzdát tohoto těla.
A nikdo nám nezaručí, jaký druh těla dostaneme příště.
Řekněme, že teď, v tomhle životě, jsem velice zaměstnaný stavbou obrovského mrakodrapu. Příště, v příštím životě budu muset žít v tomto mrakodrapu v těle kočky nebo psa, protože jsem vyvinul hrubé, sobecké a tělesně zaměřené vědomí kočky nebo psa. A koho bude pak zajímat mé takzavné vlastnické právo k tomuto mrakodrapu?
To jsou fakta. Protože nikdo nemůže změnit přírodní zákony. Přírodní zákony jsou stejné jako infekční nemoc - vystavte se jí a dostanete ji, to je celé. Člověk se narodil do dobré nebo špatné situace kvůli svým předchozím činům a kvůli neúprosným reakcím přírody.
To je přírodní zákon.
Ale teď mnoho lidí ani nevěří, že po smrti je další život.
V Moskvě mi velký profesor Kotovskij řekl: "Svámidži, po smrti nic není." Vidíte? Je to velký profesor. A přesto nemá poznání o duši. Velký profesor - jen se podívejte. Takové nesmyslné věci se dějí.
Takže čím déle bude tato bezbožná civilizace trvat, tím bude vlivem přírodních zákonů víc a víc problém. Jak je předpovězeno ve Šrímad Bhágavatamu, bude zde anávrišti, nedostatek deště, a v důsledku toho durbhikša, nedostatečná produkce potravin.
Ovšem, tyto problémy již začínají.
Pod záminkou poskytnutí úlevy před suchem a hladomorem bude vláda tvrdě utiskovat lid nadměrnými daněmi. A následně budou lidé tak rozrušeni, že opustí své domovy a vše, co mají rádi, a půjdou do lesů. Budou se cítit nanejvýš usoužení - nedostatkem deště, nedostatkem jídla a přehnanými vládními daněmi.
Jak může člověk v takové ošidné situaci zachovat zdravý rozum? Zblázní se. Pokud nepřijmeme pokyny z písem, všechny tyto tragédie nás zaručeně čekají. Proto bychom si okamžitě měli vzít k srdci tento pokyn z Bhagavad gíty: Všechna živá těla závisí na obilí, jehož růst zajišťují deště. Deště přicházejí díky jagji (oběti) a jagja se rodí z konání předepsaných povinností.
To je, proč jsme založili toto hnutí, toto zpívání jmen Pána. To je oběť. A v tomto věku zmatku je možná pouze tato oběť. To je prostředek k nápravě, k řešení všech problémů světa. Ale lidé toto řešení nepřijímají. Mají svoje vlastní řešení.


Kaštanovník, kaštan

24. září 2014 v 14:09 | čajovna |  Cesta stromů

15.5. - 24.5. a také 12.11.- 21.11.
( Býk - Blíženci )

Pokud si kladete otázku, který kaštan, tak keltský kalendář upřednostňuje kaštan jedlý.
To však neznamená, že by kaštan koňský nebyl krásný a potřebný strom. Vždyť jsou to vlastně příbuzní.
Strom poctivosti i pravdy.
Lidé narozeni v těchto dnech kaštanu, jsou velmi sebekritičtí, než aby se počítali k těm ušlechtilým, ochotným a dobrým. Nesnášejí faleš, a proto mnohdy zůstávají sami v omylu příliš dlouho a tvrdohlavě. Uvědomují si, jak pravda a lež leží blízko sebe a jak obtížné je někdy to rozeznat. Zde by rozhodně napomohlo používat více intuici a vnitřní cit s pomocí srdce a víry v zákonitosti stvoření. Ohrožuje vás kolísavost, ale jestliže chcete sloužit poctivosti a pravdě měli byste se tohoto směru držet. Jinak naleznete jenom polopravdy a váš život budete prožívat jenom napůl. Ano poctivě zapálený a odhodlaný může být člověk i do špatných věcí, ale to není to pravé pro nikoho! Být poctivý v dobrých a ušlechtilých vlastnostech pravého lidství, to je ta cesta. Dokážete být odhodlaní, vytrvalí, ale i zarputilí a proto je důležité kudy se bude rozvíjet vaše životní cesta. Máte rádi humor, tak ho používejte na své cestě. Humor pomáhá překonávat zarputilost a též rozpory mezi pravdou a falší.
Opravdu pravdivý a poctivý člověk má k dispozici nekonečně mnoho humoru, který nikdy nezraňuje. Snažte se nepodléhat současným vlivům světa, dravé a komerční společnosti, která se uspává hloupostmi a konzumem. Buďte ušlechtilým "stromem" ve svých darech a krásných vlastnostech.


Citát pro tento den / 201

24. září 2014 v 8:16 | čajovna |  Citáty
"Sen, který nemáš, se ti nikdy nemůže splnit." - Mark Victor Hansen

Citát pro tento den / 200

22. září 2014 v 8:11 | čajovna |  Citáty
"Nikdy nesklopte hlavu. Vždy ji držte vzpřímenou. Podívejte se světu přímo do očí." - Helen Keller

Grafiti v Benešově, 3.díl

22. září 2014 v 8:09 | B.Hejný |  Grafiti
Třetí díl zajímavého grafiti v Benešově, tentokráte z jiného místa. Také zajímavé řešení.
Opět to kreslili děti. Pod podchodem na přechodu.A opět nenechavci přikreslují.Lavička jako by vybízela k posezení.


Dennis

22. září 2014 v 8:09 | B.Hejný |  Zvířata

Tak tohle je Dennis, nebo také Denísek. Je to nová posila do našeho realizačního týmu v Domově, Domov Tereza.
O Domově píši na našich stránkách v odkazech.
Přišel k nám teprve nedávno a už se má čile k světu. Je mu pět let, ale podle psího
počítání je to už zkušený bard.Jak se vám líbí?

Citát pro tento den / 129

21. září 2014 v 9:08 | čajovna |  Citáty
Neodsuzuj druhého člověka, pokud jsi nestál na jeho místě. -- Talmud

Šípková růže v září

20. září 2014 v 12:24 | čajovna |  Babiččina zahrádka
V září nastává doba sběru a sušení šípků. Je to doba vhodná k pití šípkových čajů. V tomto měsíci je nejvíce ohrožena slinivka a slezina. Šípky oba orgány příznivě ovlivňují. Neslazený šípkový čaj se doporučuje na čištění krve tj. na úpravu látkové výměny a je vhodný pro diabetiky. Významný je obsah vitamin C, provitamínu A vitamin skupiny B v plodech. V semenu se vyskytuje vitamín E.
Působení šípků je natolik všestranné, že by se měly přidávat do všech čajových směsí. Obzvlášť při chřipkových a jiných infekcích. Čaj se podává při bolestech dýchacích cest a černém kašli. Antibakteriální působení drogy se využívá při léčbě ústní dutiny a hrtanu. Koupele rukou a nohou v odvaru pomáhají při bušení srdce. Květ se pro svoje adstringentní účinky využívá při zánětech trávicá trubice s průjmy a při poruše jaterního metabolism. Flavonoidy mírně zvyšují vylučování žluče a působí i neparně spasmolyticky. Plody pozitivně působí při onemocnění ledvin a močového měchýře, nadměrném děložním krvácení, žaludečních vředech a na snížení hladiny choleterolu v krvi. Šípkový čaj zpevňuje cévy, mírně staví krvácení, tlumí bolest a pomáhá u epilepsie a při křečových stavech. Čaj ze semene se pije při ischiasu.
Během sušení plodů může nastat ztráta 50% vitamínů. Sušení musí probíhat rychle, nejlépe na plechu v troubě, jinak snadno splesniví.

Zdroj: Jiskra Benešov

Citát pro tento den / 128

20. září 2014 v 8:37 | čajovna |  Citáty
"Nic, co má v tomto životě nějakou cenu, nepřijde snadno." - Norman Vincent Peale

Lidové rčení / 9

19. září 2014 v 12:13 | čajovna |  Lidová rčení
Kdo zabije pavouka, šlape si po štěstí.

Citát pro tento den / 127

19. září 2014 v 12:10 | čajovna |  Citáty
Předstatvte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. ( K. Čapek )

Neštětická hora

19. září 2014 v 12:07 | čajovna |  Toulky Podblanickem a Posázavím

Rozhledna je památkou na selské povstání v roce 1672 proti utiskovateli místních sedláků Pavlu Michnovi z Vacínova. Vzpoura vedená Adamem Hodějovským však neměla proti lépe ozbrojenému vojsku šanci a vzbouřenci boj prohráli právě na Neštětické hoře.
Přesně o 300 let později zde vyrostl na vrcholu hory monument se zakomponovanou vyhlídkovou věží. Výstavbu zorganizovali občané Neveklova a okolních vesnic. Betonový pomník má neobvyklý asymetrický tvar s půlkruhovým ochozem ve výši 22 m. Slavnostního odhalení 18.8.1927 se zúčastnilo na 20.000 lidí z celého benešovského okresu i širokého okolí. Stavbu rozhledny realizoval stavitel Mařík, který za ni nikdy nedostal zaplaceno a tak se stal jejím majitelem.
Kvůli zanedbání údržby okolního lesa začal výhled zarůstat. Nejen les byl nedostatetčně udržován, take samotná rozhledna dlouhá léta chátrá. Je možné z ní pozorovat část České Sibiře a vysílač Cukrák.

Z dávných dob se o ní dokonce dochovala pověst o zázračné Zlaté studánce. Podle této pověsti byla v lesích pod Neštětickou horou malá, nenápadná a zarostlá studánka a křoví a vrbičky kolem studánky se třpytily ryzím zlatem. Z proutků pak pasáčci pletli košíky, které vlastně byly z ryzího zlata. Kolem se také občas pásly slepice z vesnice Malý Chvojínek, v jejichž žaludcích se pak také sem tam nacházelo zlato.
Kde je studánka dnes, se již neví, nicméně pověst má reálný základ, protože kdysi se tu opravdu dolovalo zlato. Dokladem důlní činnosti je takzvaná Kubova jáma, která se nachází nedaleko vrcholu. Je ovšem obtížně přístupná, protože okolí je velmi zarostlé.

Lokalita: Neštětická hora, cca 5km severovýchodně od Neveklova, cca 10km západně od Benešova
GPS: 49°46'8.702"N, 14°34'6.408"E
Nadmořská výška: 536m
Okres: Benešov
Období výstavby: 1927
Oficiální zpřístupnění: 18. srpna 1927
Celková výška: 16m
Výška vyhlídkové plošiny: 12m
Počet schodů: 48
Otevírací doba: volně přístupnáNeštětická hora

Citát pro tento den / 126

18. září 2014 v 8:03 | čajovna |  Citáty
"Lidé uspějí, když si uvědomí, že jejich neúspěchy jsou příprava na jejich vítězství." -- Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, americký básník, esejista

Zajímavé grafiti v Benešově, 2.díl

18. září 2014 v 8:01 | B.Hejný |  Grafiti
Dnes přináším dokončení seriálu o grafitech z Benešova.
Tohle je poslední fotka z nádraží. Nedávno jsem ale objevil další zajímavé grafiti,
rovněž z Benešova. Ale z jiné části.


Citát pro tento den / 125

17. září 2014 v 8:20 | čajovna |  Citáty
"Vize je umění vidět neviditelné." -- Jonathan Swift

Zajímavé grafiti v Benešově, 1.díl

17. září 2014 v 8:18 | B.Hejný |  Grafiti
Jelikož bylo včera pěkné počasí, udělali jsme si malý výlet do Benešova.
Při té příležitosti jsem pořídil několik fotografií grafiti na nádraží.
Většinu z těchto obrázků namalovali děti.
Je toho docela dost, většina se mi sem ani nevejde, tak že to bude muset být na pokračování.
Mám i jiné fotky nejenom z nádraží.Citát pro tento den / 124

16. září 2014 v 11:59 | čajovna |  Citáty
"Chceš-li dobře splnit svou povinnost, musíš udělat více, než že ji pouze splníš." - Bruce Lee

Grafiti a domy v Bechyni, 2.díl

16. září 2014 v 11:58 | B.Hejný |  Bechyňská zátiší
Tento článek je pokračování o grafitech a domech v Bechyni,dnes to budou převážně domy,
o které se stará radnice.
Některé z nich najdete v centru města.
Přísloví / 2

15. září 2014 v 7:47 | čajovna |  Přísloví
"Nejlepší okamžik k zasazení stromu byl před dvaceti roky. Druhý nejlepší je teď." -- čínské přísloví

Citát pro tento den / 123

15. září 2014 v 7:43 | čajovna |  Citáty
"Tím, že budeš pilně pracovat osm hodin denně, se postupně můžeš stát šéfem a pracovat dvanáct hodin denně." - neznámý

Volarské menhiry

15. září 2014 v 7:41 | čajovna |  Kamenný svět

Slovo Menhir znamená dlouhý kámen. Vztyčené menhiry jsou nejstaršími stavbami na světě. Ano, nejstarší menhiry jsou o několik tisíc let starší nežli pyramidy. Menhiry nestavěli jen dnes tolik oblíbení Keltové, ale už I jejich dávní předchůdci. Menhiry stávaly samostatně, ve skupinách a nebo v kruzích (rondolech). Menhirům osazeným do kruhu se říká take kromlechy.
Volary se nacházejí na Šumavě, nedaleko od Prachcatic. Volarské menhiry najdete na pahorku U dvou líp nad Starým městem. Menhiry vztyčené v předveřer Beltainu 2007 jsou skutečnými menhiry. Pocházejí z předkřesťanské doby a jejich věk je odhadován na několik tisíc let. Menhiry mají opracované základny a na některých jsou dobře patrné i ronové rýhy, které vznikají dlouhodobým vystavením kamenů dešti; směr ronových rýh dokazuje, že kameny stály ve vztyčené poloze.
Menhiry pocházejí z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných horách. Ještě před půlstoletím tam tvořily zbytky velikého rondelu o několika desítkách kamenů. Nikdo se o něj nezajímal a tak postupně zanikal při zcelování políček a luk do větších celků. Jeho pozůstatky vzaly definitivně za své při stavbě silnice procházející středem rondelu. Kameny jsou ze světlé ruly s velkými oky a jak bývalo u menhirů zvykem, pocházely z kamene, který se v daném místě nevyskytuje; vždy byly na své místo dopraveny odjinud.
Záchanný sběr povedl ing. Pavel Polák, který poté hledal vhodnou lokalitu, kde by mohly být menhiry znovu vztyčeny. Díky jeho vazbám na město Volary, se tak menhiry dostaly právě tam Menhiry byly usazovány ručně; největší z nich váží bezmála půl tuny.


ZAHRADA PANÍ ALENY

12. září 2014 v 8:06 | čajovna |  Domov

Jak jistě víte, v srpnu byla ukončena naše soutěž o nejkrásnější zahradu roku 2014.
Vítězkou soutěže, a myslím, že oprávněnou se stala paní Helga, pod vlastním jménem Alena. Při podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že zahrada je vlastně součástí většíhou celku, v podstatě se jedná o rodinnou farmu.


Nyní ale ať promluví paní majitelka osobně:
Jako rodačka z Prahy jsem velice ráda navštěvovala parky a chovala obdiv k jejich tvůrcům. Naši zahradu jsem začala zakládat jako úplný laik před třinácti lety na pozemku velkém 5000 m².
Kdysi tu bývala záhumenková políčka, později výběh pro koně. Neměla jsem žádné zkušenosti, jen zájem, odvahu a snahu vytvořit prima místečko na Zemi, kde se bude dobře cítit moje velká rodina i naši přátelé, zkrátka, přirozené přírodní prostředí s dostatkem volnosti i soukromí pro každého.


Měli jsme obrovské štěstí, neboť na pozemku, který jsme zakoupili, rostlo již několik statných stromů. Hýčkám si ty naše velikány, jež mají duši, a sázím další, neboť vzrostlé dřeviny jsou největším bohatstvím každé zahrady. Přirozený stín pod korunou alespoň jednoho listnáče by neměl v žádné zahradě chybět. Mrzí mě, když lidé zakládající zahrady nerozvážně pokácí vzrostlé listnaté stromy a nahradí je samými jehličnany, pozemek obeženou plotem z tújí, navezou do něj hromady kamení (čím více, tím lépe) a jako hlavní dominantu celého exteriéru vybudují bazén. Je mi líto takových zahrad, kterým chybí přirozený vzhled, byť jsou to zahrady pohodlné k žití i na práci.
Než jsem začala s osazováním naší zahrady, strávila jsem mnoho času nad odbornou literaturou, nahlížela jsem do parků a zajímavých zahrad a učila se z volné přírody. Chtěla jsem vytvořit vyvážené prostředí se zastoupením slunných a stinných míst, v němž nebude chybět ani voda.


Naše podlouhlá zahrada ve tvaru L se rozkládá na mírně svažitém pozemku, podél jehož nejdelší strany se táhne silnice. Z důvodu jednotného oddělení pozemku od veřejné komunikace byl jako první vysazen živý plot ze stříhaného ptačího zobu, před který jsem uvnitř zahrady zasázela skupiny rychle rostoucích dřevin (volné zůstaly jen průhledy do krajiny). Tím zahrada již zakrátko získala požadovaný přírodní ráz a vzniklá zelená stěna plní i funkci zvukové bariéry. Další výsadbu stromů, keřů a trvalek jsem uskutečnila do předem rozmyšlených celků, aby se pozemek nedal z žádného místa celý přehlédnout (skýtal tajemství), a přitom se snadno udržoval. Vznikly tak tři větší přírodní zóny + zahrádka s pergolou a rybníčkem, jež přímo přiléhá k přední části obytného domu (s bílou fasádou) a k budově dílny (s oranžovou fasádou). Rybníček je umístěn co nejblíže k domu jednak z bezpečnostních důvodů (jednodušší dohled na děti), ale i proto, aby mohl být doplňován vodou z okapů.

Citát pro tento den / 122

12. září 2014 v 8:05 | čajovna |  Citáty
"Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas." -- Viktor Hugo

Citát pro tento den / 121

10. září 2014 v 9:00 | čajovna |  Citáty
"Nadšení je vlastnost, která se vyvažuje zlatem. Nadšení je zároveň nakažlivé." - Dexter Yager

Langova rozhledna

10. září 2014 v 8:57 | čajovna |  Toulky Podblanickem a Posázavím

Nejmenší, ale zároveň nejvýše položená rozhledna na Sedlčansku. Jedná se o dřevěnou čtyřpatrovou stavbu v sousedství známé turistické chaty Onen svět. Rozhledna nese jméno velkého obdivovatele zdejší krajiny a bývalého majitele zámečku a statku v nedaleké vesničce Zahrádka, inženýra Čestmíra Langa. Na jaře roku 2006 byla rozhledna opravena a natřena černou a bílou barvou.
Kolem Onoho Světa prochází naučná stezka Kovářovsko, která Vás povede ve 20 zastaveních po lidových tradicích Kovářovska a místních přírodních památkách. Nejdelší okruh trasy je 25 km.
Je zde kruhový výhled na Šumavu , jadernou elektrárnu Temelín, zámek Orlík, Třemšín, Makovou horu, Brdy, Veselý vrch.


Strohá data:
Výška rozhledny: 14 m
Nadmořská výška: 620 m n.m.
Zeměpisná šířka: 49.558989 N
Zeměpisná délka: 14.237875 E
Rok zprovoznění: 2001


Pranostika / 4

9. září 2014 v 7:07 | čajovna |  Pranostiky
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Citát pro tento den / 120

9. září 2014 v 7:05 | čajovna |  Citáty
Lidský život není nic jiného, než řetězec promeškaných příležitostí. (Sokrates)

Vyhlídková věž hradu Šelmberk

8. září 2014 v 9:06 | čajovna |  Toulky Podblanickem a Posázavím

Gotický hrad Šelmberk byl postaven roku 1318 pány ze Šelmberka. Opuštěn byl za třicetileté války a od té doby chátrá. Do 19. století se zachovala pouze věž vysoká 26 metrů. Ta byla upravena v první polovině 19. století na rozhlednu. Oprava věže si vyžádala postavení nového schodiště a cimbuří. Hrad je nyní součástí historicko řemeslně vzdělávacího centra.
Je zde výhled na Mladovožicko, Blaník, Kamberk, Mezivrata u Votic.

Strohá data:
Kóta: 488 m n.m
GPS: 49°32´58.7N, 14°49´35.8E
Poloha: Mladá Vožice, směr Běleč
Typ stavby: kamenná válcová věž hradu
Otevření: počátek 19. století
Výška: 26m
Počet schodů: 123
Přístup: červená nebo modrá TZN z Mladé Vožice (cca 37km)
Otevřeno: duben-říjenZdroj: Jiskra Benešov

Citát pro tento den 119

6. září 2014 v 23:33 | čajovna |  Citáty
"Platí všeobecný zákon, že uděláte-li šťastným někoho druhého, uděláte šťastnými také sami sebe." - Dexter Yager

Nemoc jako dar

6. září 2014 v 23:30 | B.Hejný |  Duchovní okénko
Na festivalu Miluj svůj život mne zaujala tato přednáška od Heleny Zelenkové: Nemoc jako dar.

Zatím tento svět nemůže být bez nemocí, protože by se lidé přestali vyvíjet. Léčba by však měla zahrnovat všechny složky člověka - tělo, duši i ducha. Skrze zdravé vědění by mělo dojít ke změně jednání. Skrze naslouchání duši čili srdci se ozdravný proces velmi urychlí.
Aby uzdravení mohlo být trvalého rázu, je třeba začít žít svůj život dle duchovních zákonů. Pak pro vás svět zkrásní, život vás začne více hladit, protože už nebudete muset podstupovat tak náročné zkoušky třeba formou nemoci, úrazu či jiných tragédií.
Nemoc je jako projev nejvyššího dobra a lásky, když už to s lidmi jinak nejde.
Přemýšlejte a snažte se vždy jednat tak, abyste byli světlem pro lepší budoucnost. Jako se říká v jedné modlitbě, aby jste se snesli nebe na zemi. Učte se znovu si vážit si sami sebe a nepohrdat druhými. Neponižujte ostatní jen proto, abyste mohli vyniknout. Uznejte zákony přírody, abyste se mohli propracovat k zákonům duchovním. Zkoumejte kvalitu vašeho charakteru a přiznejte si, kde se vám nedostává obyčejné lidské slušnosti a ohleduplnosti. Nakládáte smysluplně se svými schopnostmi nebo je necháváte ležet ladem? Jste ihned naštvaní a neteční vůči radě a snaze vám pomoci od moudřejších? Ztratili jste touhu zkrášlovat vaši
duši a vytvářet tak krásu na zemi? Změňte to. Lidské chybování je možno dnes napravit hlavně nemocí. Není to trest, ale většinou poslední příležitost nápravy toho, co dotyčný způsobil svým nezodpovědným chováním sobě nebo ostatním. Protože člověk není propojen se svou duší, leckdy při nemoci nebo ztrácí chuť žít, protože tělo samo nemá schopnost ochreny.
Nepokazte si svou lehkomyslností a nevědomostí svůj další vývoj. Nemusíte se znovu narodit v Evropě, kde si lidé hrají na krizi. Můžete se narodit do Afriky, kde nebudete mít co jíst a píst a jako dítě s nafouklým bříškem ještě dnes zemřete hlady. Říkáte si nespravedlnost?
Ne, odčinění karmy, tzn. následku předchozího nepochopení smyslu života. Tento život je pouze jedna ze zastávek na vaší dlouhé pouti. Vaším přičiněním to však může být i konečná před návratem domů. Celá společnost je zabřednutá do hmoty tzn. úplně odcloněna od intuice a vlastního pocitu. Nesnaží se totiž vůbec o rozvoj duše. Děti jsou od útlého věku vychovávány tak, aby zvldádaly nástrahy tohoto světa a uměly nad nimi vyzrát stejně dobře jako nad ostatními. Laskavý přístup k lidem, pomoci jim v nouzi skrze bezpodmínečnou láskou, která jde ze srdce, jsou odsuzovány jako slabost, někdy i bláznovství. To je velká škoda, která se páchá už i na dětech. Staňte se dárci úplně všeho. Nemusíte hned chtít darovat krev, pokud na to nemáte zdraví. Obdarovávání berte jako samozřejmost, s tím, že nebudete očekávat nic zpět. Pokud můžete, pomáhejte, pak bude pomoženo i vám. Jakýmkoliv daremvždy nabízíte kus sami sebe a to je opravdu dobré nebo až nutné se naučit. Naučte se dělit i o svůj čas, který je pro všechny lidi nejcennější deviza. Protože jsme všichni jeden velký celek, rozdělíte-li se s druhými o energii hmoty či ducha, vždy ve výsledku pomáháte především sami sobě. Ať ve vás pravé rozhodnutí vzniká v pravý čas a vy máte sílu ho naplnit svým činem. Ať je fyzické tělo vaším pomocníkem na vaší cestě. Ať skrze něj prožíváte stále víc radosti. Nechte se učit od života. Ať je život sám pro vás poučným putováním za poznáním. Pak je pro vás nemoc naprosto zbytečná.

Citát pro tento den 118

5. září 2014 v 7:30 | čajovna |  Citáty
"Pokud máte vizi, všechno je možné." - Dexter Yager

Citát pro tento den 117

4. září 2014 v 8:06 | čajovna |  Citáty
"Oficiální vzdělání vám zajistí živobytí. Sebevzdělání vám zajistí bohatství." - Jim Rohn

Citát pro tento den 116

3. září 2014 v 8:22 | čajovna |  Citáty
"Ne toho mudřec si málo všímá, v čem jiní chybují nebo co dělají či opomijejí - nýbrž toho, co sám udělal nebo opomenul." -- Dharmapada

Zlatobýl obecný

3. září 2014 v 8:20 | čajovna |  Babiččin herbář

Solidago virgaurea - zlatobýl obecný (celík zlatobýl)
Slovensky: Zlatobyľ obyčajná
Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité (složnokvěté)

Popis:
Vytrvalá, i více než 1 m vysoká bylina. Lodyha přímá, až do květenství nevětvená, lysá nebo jen slabě chlupatá, dole obvykle do fialova naběhlá. Listy střídavé, kopinaté, dolní obvejčité nebo eliptické, obvykle zubaté, zužující se v řapík, horní přisedlé, celokrajné, kopinaté. Úbory uspořádány v hroznu, 10 až 20 mm v průměru, žluté, se 6 až 12 jazykovitými květy, které jsou výrazně delší nežli zákrov, uprostřed trubkovité květy. Kvete v VIII až X.

Stanoviště:
Světlé lesy, mýtiny, křovinaté nebo skalnaté stráně, vřesoviště, pastviny, na půdách kyprých, hlubokých, vápnitých, sušších.

Rozšíření:
V ČR od nížin do horských oblastí roztroušeně, celkově roste téměř v celé Evropě vyjma značných oblastí ve Středozemí, dále roste v Asii a v Severní Americe.

Léčitelství:
Sbírá se nať (Herba virgaureae) těsně před rozkvětem seřezáváním asi 30 cm dlouhých horních částí rostlin. Suší se ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 40 °C.
Obsahuje flavonoidy, rutin, betain, třísloviny, saponinové glykosidy, fenolové kyseliny, hořčiny, sliz, silici, amid kyseliny nikotinové a další látky. Obsah silice klesá po odkvětu, obsah saponinů kolísá podle stanoviště a denní doby (stoupá od rána k poledni).
Droga působí močopudně, protizánětlivě, rozpouští kaménky, podporuje látkovou výměnu, pomáhá při chronických chorobách ledvin a močových cest, při zbytnění prostaty, tlumí krvácení v trávicím ústrojí, zevně se osvědčila na špatně se hojící rány, ekzémy, zanícené rány apod.

Citát pro tento den 115

2. září 2014 v 13:34 | čajovna |  Citáty
"Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového." -- Albert Einstein

Zeměžluč okolikatá

2. září 2014 v 13:32 | čajovna |  Babiččin herbář

(Centaurium erythraea)
Čeleď Hořcovité (Gentianaceae)
Syn.: zeměžluč lékařská, Gentiana centaurium

Zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea)Vzrůst: (8) 20 - 40 (60) cm vysoká, dvouletá bylina; lodyhy jednotlivé nebo několik, přímé, čtyřhranné až křídlaté; hlavní kořen větvený; terofyt

Listy: přisedlé, obkopinaté až vejčité, 3-5žilné

Květy: růžové, vzácně bílé; (4-)5četné; vrcholík; kvete od června do září

Plod: válcovitá tobolka, semena kulovitá

Stanoviště:
paseky, lesní lemy, půdy bohaté na minerály, světlomilná

Rozšíření:
Evropa, Azorské ostrovy, Rusko, Kavkaz, Írán, severozápadní Afrika; u nás roztroušeně až často na celém území

Praktický význam:
Herba centaurii - součást léčivých čajů při trávicích problémech, výroba žaludečních likérů

Zajímavosti:
patří mezi rostliny vyžadující další pozornost

Popis:
Zeměžluč okolíkatá je drobná, jemná, zpravidla dvouletá bylina až 50 cm vysoká, s křehkou čtyřhranou lodyhou, na vrcholku rozvětvenou. Listy vyrůstají v přízemní růžici, na lodyze jsou vstřícné a přisedlé. Kvete v červenci a v srpnu drobnými květy starorůžové barvy. Celá rostlina chutná hořce.

Sbíraná část: Nať.

Sběr a sušení:
Kvetoucí nať se seřezává v červenci a v srpnu, za suchého počasí v odpoledních hodinách, stojí-li Luna v Blížencích, Váhách, Vodnáři. Sušte rychle ve stínu nebo krátce na slunci. Umělá teplota nesmí překročit 40 stupňů.

Užití:
Zeměžluč se používá ve formě nálevu, který je nepříjemně hořký, ale velmi účinný na všechny nemoci zažívacích orgánů. Užívá se při nechutenství, pálení žáhy, krkání, uklidňuje podrážděný žaludek, upravuje vylučování žaludečních šťáv. Má příznivý vliv na játra se sníženým vylučováním žluče a při cukrovce. Zeměžluč podporuje činnost sleziny a tvorbu červených krvinek, upravuje chudokrevnost. Podněcuje organismus k vlastní obraně při infekčních onemocněních, podává se při nepravidelné menstruaci, epilepsii, cukrovce a slabém zraku. Urychluje hojení ran, pak se užívá vnitřně i zevně. Rány se omývají silným odvarem nebo se ošetřují čerstvou šťávou ze zeměžluče, také se na postižené místoo může přikládat rozmačkaná nať. Nepříjemné vedlejší účinky zeměžluči nebyly zjištěny, ale jeho hořká chuť může vyvolat pocit ošklivosti a dávení. Předchází i do mateřského mléka, proto ho kojenci mohou odmítat.

Recept:
Dvě čajové lžičky sušené natě zeměžluče přelijte 200 ml vřelé vody, 10 minut vyluhujte, poté sceďte. Pijte 3x denně 15 minut před jídlem při horečkách u infekčních onemocnění nebo podrážděném žaludku.

Odpolední siesta

1. září 2014 v 12:13 | čajovna |  Fotodílna

Citát pro tento den 114

1. září 2014 v 8:12 | čajovna |  Citáty
"Ten starý zákon ,oko za oko' způsobí, že všichni budou slepí." -- Martin Luther King, ml.