Sluneční slavnosti našich předků

30. dubna 2014 v 13:17 | R.Irša |  Ezoterika

Zvyky a tradice jsou odedávna považovány za cenné dědictví, za významnou součást lidové a národní kultury. V minulosti byly v posvátné úctě a některé se jí těší i v současnosti. Jejich původ se hledá ve společných indoevropských tradicích, málokdo však ví, že jsou pozůstatkem mnohem starší evropské kultury, která byla založena na jiných ideových a společenských hodnotách. Těch, co pochybují o dávných, domácích kořenech evropské kultury odkazuji na nádherné jeskynní malby, na naše pravěké Venuše a na dosud málo známé skalní kresby a plastiky na Slovensku.

Naše tradice, myslím tím nejen naše evropské, ale i naše slovenské tradice, sahají do ohromující hloubky věků - nejen do dávných staletí, nejen do dávných tisíciletí, ale ještě mnohem dál. Patří k nim i oslava slunečních svátků.

Naši dávní předkové už před tisíciletími oslavovali čtyři svátky spojené s rotací Země - rovnodennosti a slunovraty (čili počátek jara, léta, podzimu a zimy) a čtyři svátky, které byly vloženy přibližně uprostřed mezi ně. Byly to dny v nichž přicházelo ke spojení nebeské síly se zemskou mocí, následkem čehož byl zajištěn chod života na zemi. Tomuto pravidelnému cyklu se podroboval člověk, který v tyto dny přicházel na významné kultovní místa v přírodě a na nich oslovoval a oslavoval z našeho pohledu svých démonů a bohů. Komunikoval s nimi prostřednictvím obřadů - slovem, tancem, zpěvem, hrami, atd.. Ve skutečnosti na tato místa zval zejména sebe a ostatních lidí ze širokého okolí. Tyto akce se konaly přibližně každých šest týdnů. Rok se dělil na osm částí. Celý rok, celý život společnosti se tak nesl v přípravě cyklu slavností a veselostí a pro většinu lidí v radostném očekávání jejich absolvování. Tyto slavnosti udržovali chod společnosti, její morálku, společenské pravidla, upevňovali vztahy se sousedy, napomáhaly reprodukci obyvatelstva, obchodu, urovnávání sporů, během nich se obsazovali různé důležité funkce, atd.. Samozřejmě, vedle toho měli obrovský kulturní význam, neboť se na nich setkávali lidé ze širokého okolí, udržovaly se tradice, jazyk, rozvíjelo se umění. Soutěžilo se přitom nejen ve sportu, předváděla se znalost mýtů, p ísní, oslavovali se slavní předkové, atd..

I když toto všechno už dávno neplatí, protože u nás zvítězila časem jiná ideologie a jiné společenské systémy, téměř všechny tyto svátky v různé podobě přežili dodnes. Někde se zachovaly alespoň některé obřady z nich, u některých i jména těchto svátků, jinde se dopátrat jejich obsahu a významu logickým spojováním souvislostí.

Tyto svátky byly slavnosti a zároveň veselosti. Slavnosti byly spojeny s oslavou Slunce (které naši dávní slovanští předkové nazývali Slávem) a veselosti zase nazvali podle Velké Matky Země - Vesel, zda Veles, jejíž oslavu nazýváme dnes Veselení (jméno Veles je od velký a jméno Vesel je od " ves " co známe z ruského " ves ", z českého " vesnice ", " vše ", nebo našeho " vše ", čímž byla označována její moc - velikost, proto Ves... nebo Vel...,, podrobněji v knize autora Kľúč od Brány Raja).

Začátek roku se v minulosti začínal v různých obdobích a tak je tomu ve světě dodnes. My při výpočtu těchto svátků začneme, tak jak jsme zvyklí, našim začátkem roku. Nepochybně je to správné, protože prvním měsícem našeho roku je také leden. Ne zcela správně náš leden začíná až jeden a půl týdne po zimním slunovratu.

Sluneční kalendář a jeho osm "sluncí"

Naši dávní předkové neměli rok rozdělen na našich12 měsíců, ale na svých osm " sluncí ", neboť jejich kalendář byl kalendářem slunečním. Je zcela přirozené, že rok pro ně začínal zrozením se Slunce (jejich Sláva), které v každé fázi mělo své jméno. Slunce jako dítě bylo "Janem" - a kdo pochybuje, ať si vzpomene na Dobšinského lidové pohádky, kde se ještě v jeho časech sluníčko nazývalo Jankem. Když slunce vyrostlo z dětských kalhot, bylo zářícím Jarem, když dospělo v muže, stalo se horkým červnem (Junák) a když Slunce na podzim vstoupilo do fáze stáří, proměnilo se na jasného, moudrého Jasa - podle kterého dodnes nazýváme podzim podzimem. Jan- Jar - Jun - J as, to byla jména podle kterých se nazývaly čtyři z osmi dávných slovanských " sluncí ". Dvě z těchto jmen máme dodnes zachované v měnách našich měsíců (v římských názvech několika měsíců jsou ukryty " slunce " našich předků). Zbývající dvě " slunce " najdeme v češtině v názvech ročních období - jara a podzimu. Ostatní čtyři " slunce " byly zase pojmenovány podle období Země. Z nich známe jméno Maji a našeho měsíce května.

První slavnost roce byla slavností Velikonoc a rodícího se Slunce (dnešní Vánoce, kde dodnes slyšíme jméno Velikonoc). V magickém slova smyslu to byl svátek Kříže a Kruhu - dvou nejvýznamnějších magických symbolů. Kříž označoval Slunce - sílu a kruh Zemi - Moc. Na Slovensku někde tento svátek nazýváme Kračún, prý od nejkratšího dne. Je to však podle Krag a Krug - kříže a kruhu - neboť to byl svátek rodícího se slunce a končící vlády noci.

Lidé se v tento den, stejně jako v každý jiný svátek, obřadně očistili vodou, posypal plodinami, které představovaly bohatství a sdílely přání a dárky. Později se termín začátku nového roku přenesl na jarní rovnodennost as ním i jméno Velikonoc.

Druhý svátek v roce byla veselost - slavnost ohně a světla. " Na Hromnice o hodinu více ", slyšíme v přísloví ze západního Slovenska. Vládcem ohně byl u pohanských Slovanů bůh hromu, který se v dávných pramenech nazývá Perun, v lidovém prostředí Parom, ale v toponymických názvech a v jazyce ho máme doloženého pod jménem Bur nebo Bor. To byl bůh hromu a blesku. Jeho partnerkou byla Bura nebo Bora, symbol mateřské moci, severní světové strany a živlu vody, který je protikladem ohně. Byla to právě ona, která provázela Perunove - Burove hromy a blesky vydatným bouřkovým lijákem. Zapalování ohňů a později svíček v tyto dny mělo magickým způsobem přivolat více tepla a světla, nadcházej&iacu te;cí jaro.

Třetím svátkem byla slavnost - veselost vody - která se slavila v první jarní dny. Z ní nám zůstala pomlázka a polévačka, někde čištění studánek, potoků, jarní úklid. Z jiných slovanských zemí známe slavnostní průvody přírodou, vedené mládencem na koni - symbolem a vládcem jara.

Průvody byly významnou součástí každé slavnosti a veselosti. Slavnosti a veselosti se odehrávaly na odlehlých místech, v chrámech přírody, někde jen v blízkosti posvátných skal, nebo v posvátných hájích. Tam kde nebyly kameny a skály, tam se lidé scházeli při mohutných stromech, nebo později také v posvátných okrscích, ohraničených příkopem, symbolickým oplocením a nakonec i v okolí skutečných chrámů. Na tato místa přicházeli v průvodech, přinášejíc dary pro všechny zúčastněné a pro své symboly Moci a Síly - Země a Slunce. Ty představovala vybraná dvojice v příslušném věku. Slavnostní a veselý průvod za účasti desíte k, stovek, nebo i tisíců zúčastněných byl nejen mohutnou manifestací, ale zároveň i velkým magickým obřadem, během kterého se posvátné místo několikrát obešlo, ne takovým způsobem jak to vidíme dnes při procesích - se strachem a pokorou, ale naopak, s bujarým veselím, které bylo projevem radosti ze života a úcty k němu a k těm, kteří byli jeho původci - k Zemi a Slunci.

Dodnes toto veselí na nás působí z veselosti, kterou, stejně jako kdysi, nazýváme Majáles. Je to čtvrtý svátek slunečního kalendáře - svátek Velké Matky Země Maji a dnes už jejího zapomenutého partnera - svátek žen a mužů.

Slavnost začínala průvodem s dvěma postavami - mladým mužem a dívkou. Průvod za všeobecného veselí odešel na místo, kde skupina mládenců postavila symboly mužské síly a ženské moci - Maju. Pak následoval obřadní tanec v kruhu kolem " Maji ", hry a oběť, při které se konzumovaly obřadní pokrmy a nápoje až do rána, kdy akce skončila společným koupáním v řece, potoku nebo při pramenech. Mládež byla přitom obřadně povyšována do stavu dospělosti a připravovaná na následující Juniáles - letní slunovrat.

Letní slunovrat byl nejoslavovanějším, pátým svátkem roku, díky tomu, že to byl v našem podnebí nejvhodnější čas pro akce konané v přírodě. Kromě toho, Slunce v podobě mocného Junáka (Juga) a jeho partnerka Zemi (Jaga, Jana, Juna) byli na vrcholu své síly a moci. Janu a Juga připomínají i dva principy z celkem jiné kulturní oblasti - Jin a Jang, které jsou dokladem k dávné společné lidské kultuře.

Šestou slavnost slunečního roku dnes známe jako dožínky, které se konají v původním termínu, začátkem srpna, někde i mnohem později. Jejich hlavním motivem byla oslava darů přírody.

Sedmým svátkem byla slavnost, při níž se oslavovali duchové přírody. Připadá na podzimní rovnodennost a v tradici je téměř zcela zapomenuta. Ve vyšších zeměpisných šířkách splynula pro pozdější sklizeň s dožínky.

Posledním, osmým svátkem kalendářního roku byla oslava předků. Neměla podobu našich " dušiček ", i když ty jsou jejich pozůstatkem. Byla to slavnost - veselost spojená s hrami, při které se připomínaly slavné činy zemřelých, ale i mytologickými předkové rodu. U východních a jižních Slovanů do současnosti přetrvalo hodování na hřbitovech, které nahradily dávné háje. Hodování je formou oběti přinášení předkům, u nás v podobě svíček a květinových darů.

Dnes se s těmito svátky setkáváme jako se součástí lidového zvykosloví, jsou oživovány folklórními skupinami, neopohanisty a jinými. Jsou pro nás cenným dokladem o starobylosti naší kultury, starobylosti našeho jazyka a národa, který jsme od nikoho nepřevzali, jak nám tvrdí mnozí naši shrbení odborníci, ale který jsme si přinesli z dávná a je naší ctí a povinností jej jako poklad, který přetrval věky, předat těm, kteří přicházejí.


Zdroj: Rudolf Irša,www.irsa.blgz.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama