Zvu Vás na Orákulum Grálu na Popelky

4. června 2012 v 8:40 | www.popelky.cz, Renata Petříčková |  Taroty on-line
... a to proto, že to je týdenní téma nejen velmi zajímavé, ale také se s kartami můžete seznámit poněkud blíže.
Tak prosím, články se objeví i tady. Dnes je to například velmi zajímavý rozhovor s Tomášem Vojtou, ezoterikem, který odpověděl na mé zvídavé otázky ohledně svatého grálu, po jehož stopách jsem pátrala též.
A dopátrala jsem se téhož, co on i většina čtenářek.
Svatý grál je totiž jen jeden a máme ho všichni.

Orákulum Grálu: Tajemství svatého grálu s Tomášem Vojtou a výklady pro Vás!

Tento týden bude ve znamení výkladové sady ORÁKULUM GRÁLU. Nemůžeme začít jinak, než povídáním o záhadě zvané Svatý grál. K tomu jsem si přizvala Tomáše Vojtu, osobního rádce a ezoterika, který nám celou záhadu osvětlil velmi jednoduše a ze srdce. Samotné karty Orákula grálu pak několika z vás odhalí i své tajemství. O to přínosnější, že už budeme vědět, CO je to (svatý) grál.
O svatém grálu s Tomášem Vojtou
Svatý grál. Nikdo neví, jak vypadá. Ježíš z něj pil při poslední večeři. Pohár, který byl poté potřísněn Ježíšovou krví, protože Josef z Arimatie, vážený člen židovské rodiny do něj zachytil pár kapek jeho krve poté, co ho probodl voják na kříži, aby si ověřil, že je Ježíš opravdu mrtvý. Jedna z mnoha verzí.

Na druhé straně je verze ta, že svatý grál máme v sobě samých. Ženy ho nachází trošku snadněji. Jisté je však jen to, že svatý grál nikdo nikdy neviděl - a přesto věříme, že existuje.
Čeká Vás trošku tajemný týden nejen se svatým grálem, ale také karetní sadou Orákulum Grálu, které se můžete ptát. Začneme však besedou s člověkem, který o svatém grálu ví mnoho, ezoterikem a osobním poradcem, Tomášem Vojtou.

Na obrazech středověkých autorů je svatý grál vyobrazen na poslední večeři i na obrazech z ukřižování Krista. Stylizace spirituality do hmotných věcí je specifikem mnoha náboženství, není divu, že Ježíšovi nebyl do rukou svěřen jen tak obyčejný pohár.

5616ODd.jpg

  1. Na této fotce je znázorněn kříž (mužský symbol) a kalich (ženský symbol). Je to tedy symbol rovnováhy a harmonie, dalo by se říci že Svatý slib manželské věrnosti, říká Tomáš Vojta v souvislosti s principem grálu.
Čaroděj Merlin, prorok grálu?
Kdoví, je-li to vůbec skutečná postava . Keltský šaman, napůl démon, člověk nebo mýtus, který údajně věděl, kdy nastane konec světa? I on měl prý mnohé společné se svatým grálem.

Jeho podoba?
Někdo ho má za velmi drahou číši či pohár zdobený drahými kameny, jiný za smaragdovou misku. Pravděpodobně to bude ale úplně obyčejný pohár či miska… Soudě dle Bible, která by se jistě zmínila, že pohár, ze kterého Jdežíš rozdával víno - svou krev - byl nějak výjimečný či drahý. Patrně to byla úplně běžná nádoba.
Co se s touto tedy patrně obyčejnou nádobou stalo?
Mohla být i nadále běžně používána?

Ve hře jsou tři možnosti:
1: S Ježíšovým učedníkem Josefem jde z Arimatie až do Galstonbury v Anglii… tady se stává zajímavým fakt, že se dostáváme do keltské doby. Keltové a křesťanství? Těžko říci, navíc po keltech nezůstalo mnoho písemných zmínek. Přesto tady existuje podobnost s keltským kotlíkem nesmrtelnosti, který by teoreticky mohl mít kořeny ve svatém grálu.
2. S Máří Magdalenou jde do Francie
3. Zůstala v Ježíšově hrobě.
Až do šestého století se o svatém grálu nemluví. Není proč. Obyčejný pohár. Rozruch však způsobé velšská báseň Kořist z Annwfnu a král Artuš se i za cenu životů svých bojovníků vydává svatý grál hledat. Neboť to je prý kotlík plný veškeré moudrosti světa. A také nesmrtelnosti.

Existoval již před Kristem
Ano, ani časově nemůžeme svatý grál p říliš dobře zařadit. Zmínky o něm jsou již mnohem dříve. A podle legend tuto relikvii střeží templářský řád.

5617N2M.jpg

  1. Fotka symbolizuje ženu s dítětem, což je důležité znamení pro hledání srdce. Typické pro ženské symboly bývá, že na těchto obrazech nenajdeš ostré hrany, ale všechny budou spíše oblé. Na rozdíl od kříže, kde jsou jen ostré hrany - mužský symbol, vysvětluje zajímavý poznatek Tomáš Vojta.
Jak vidíte, otázek tu může být mnoho. Tomáše Vojty, ezoterikem, který se mimo jiné zabývá do hloubky i svatým grálem, se tedy můžu ptát snad donekonečna. Musím nějak začít. Tak tedy…

Proč se historie snaží mermumocí nastylizovat svatý grál do nějaké hmotné podoby - misky či poháru?
No, nevím, jestli se historie snaží něco stylizovat. Ale je pravdou, že na konkrétní věci, symboly, legendy (např. pohár) se nezapomíná. Dají se zhmotnit (např. namalovat na obraz, vytesat na sochu…). Pokud by byl vyjádřen pouhou myšlenkou nebo pocitem, pak by na ni lidé za pár desetiletí či staletí úplně zapomněli. Pokud se však zvěční, pak může na světě zůstat na "věky věků" a vyvolávat inspiraci pro novou tvorbu básníků, spisovatelů, malířů, sochařů nebo třeba i věštců.

Svatý grál existuje, neexistuje? Co myslíš?
Ano, existuje stejně jako existují čtyři světové strany, z nichž každá symbolizuje jeden posvátný předmět - hole, kámen, meč a pohár. Všechny se nacházejí v magickém tarotu i pentagramu, ale nesmí se zapomenout na pátý element - Vyšší sílu, Vyšší schopnost, aby bylo možné je využít k prospěchu druhých lidí. Kdo toto ovládne a nezneužije, tak může porozumět zákonům přírody, světa i vesmíru. Z tohoto důvodu byl Svatý Grál hledán, ale najít ho může pouze ten, kdo ho nezneužije pro vlastní potřeby. To je základní pravidlo Svatého Grálu.

Co je to vlastně Svatý Grál?
Svatý Grál není nic jiného než lidské srdce oproštěné od sobectví a otevření se nezištné lásce, která přináší hojnost a pozitivní růst. Jenom je potřeba si uvědomit, že Grál (Láska) ještě není Svatý Grál - v tom je velký rozdíl.

Když budeme hodně teoretizovat, je možné, že existuje reálná možnost, že svatý grál bude objeven jako hmotná, fyzická věc?
Najít Svatý Grál není tak jednoduché, protože se nejedná o nic hmotného, fyzického - na co bychom si mohli sáhnout, ale je to pouze lidské srdce plné čisté lásky. Najít ho může pouze ten, kdo se vydá na odlišnou cestu od běžného světského myšlení a směřování. Každý by ho chtěl najít, spousta lidí ho hledá jako "stateční rytíři kulatého stolu", ale jen jednomu se to povedlo - Percivalovi. Sejít z cesty je snadné, ale dojít životního naplnění vůbec jednoduché není. Všichni rytíři to nakonec vzdali nebo prohráli, protože někdo sejde z cesty kvůli penězům, jiný kvůli moci nebo další, že se nechá svést a vydá se různým pokušením. Opustí své poslání a věnuje se hmotnému zajištění. Pokud ho chcete najít a naplnit své poslání, tak je nutné zůstat svobodní, nestranní, skromní a lidští. Opravdu tedy není možné, aby Svatý Grál byl objeven jako fyzická, reálná věc. Žádný "Posvátný Pohár" neexistuje,a pokud by někdo začal prohlašovat, že našel reálný pohár, pak by se jednalo pouze o podvod. Nanejvýš by mohl najít nějaký symbol, který ukazuje cestu ke Svatému Grálu (např. v tarotových kartách nebo kostele). Ovšem může se objevit člověk, který ho najde ve svém srdci a k němuž budou lidé chodit pro radu a pít z něho jako ze "zlatého poháru" čisté lásky.

Případně, co by to dle tvého názoru udělalo s lidstvem jako takovým, tento nález? Změna k lepšímu?
Pokud stále mluvíme o srdci plném lásky, pak by to mohlo opravdu znamenat obrat k lepšímu. Když se každý bude ohlížet jenom sám na sebe a neudělá nic pro lidstvo, pro svět, pak se společnost nezmění a bude směřovat k úpadku a bídě. Avšak pokud by byl objeven, pak by země mohla znovu začít prosperovat a vzkvétat. Možná Vám to přijde jen jako pohádka pro děti, protože namítnete, že každý musí z něčeho žít. Jenomže v tomto případě Svatý Grál zůstane navěky legendou, kterou si lidé budou vyprávět, ale neudělají nic aby ji proměnili ve skutečnost. To ale neznamená, že se nemůže objevit někdo, kdo vedle své práce a povinností nemůže dělat něco víc - naplňovat své poslání a hledat Svatý Grál. Osobně však nevěřím, že by ho lidé nalezli v roce 2012, protože doba je velmi nejistá, ale šanci pro lidstvo vidím až 22. 2. 2022. otázkou však zůstává, zda v tuto dobu se Svatý Grál objeví a lidstvo procitne anebo zůstane stále ještě zahalen tajemstvím. Ale vím, že ze světa nezmizí, i když není vidět a objeví ho ti, kteří půjdou správnou cestou v životě.

5618MmY.jpg

Děkuji Tomáši Vojtovi a jsem ráda, že potvrdil mé přesvědčení. Svatý grál máme každý v sobě. A hledat ho třeba uprostřed přírody - není nic ideálnějšího...

5619YjZ.jpgV tomto týdnu budeme probírat také karty Orákulum vizí, karetní soubor, který vychází právě z této grálové moudrosti, autorka však vkládá onu moudrost nikoliv prvotně do pohárů a misek, ale do duší a těl žen.

Na pátek pro vás připravím také výklady.
Zítra se tu objeví článek o Orákulu Grálu a teprve pod něj můžete vkládat své dotaz. Protože je to karetní soubor celkem složitý, šanci najít tu odpověď najde jenom pět z Vás, zato však v dokumentární podobě i s fotografií svého výkladu.
Ostatní nemusí smutnit, v dohledné době stihneme ještě slibovanou smršť Týden se Zlatým tarotem a tam se dostane na každého. Bližší info zítra!

Renata

Foto: Tomáš Vojta, www.astro-tabor.estranky.cz

Zdroj:http://www.popelky.cz/magie/orakulum-gralu-tajemstvi-svateho-gralu-s-tomasem-vojtou-a-vyklady-pro-vas.html
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nartaya nartaya | Web | 4. června 2012 v 11:22 | Reagovat

Hezký teplý článek.
Dokážou karty také říct, kterým směrem se má člověk vydat, pokud ještě ani nedošel na rozcestí a zatím se plácá na místě, odkud neví, kudy a hlavně kam? :-)Pomohou karty člověku najít směr, kterým by měl jít?

2 Renata Petříčková Renata Petříčková | Web | 4. června 2012 v 11:45 | Reagovat

Právě to nejlépe ukáží.... protože pokud se plácáš na místě,  JSI na rozcestí.

3 nartaya nartaya | Web | 4. června 2012 v 12:20 | Reagovat

[2]: Kdyby tedy nebylo zásadnějších otázek z řad čtenářek a čtenářů, zajímalo by mne, kterou cestou by mi karty doporučily jít. Avšak nevím, zda jejich řeči porozumím, když sama NEVÍM, co by bylo optimální, čeho se, lidově řečeno, chytit, aby mě to táhlo... a abych v tom nalézala smysl.

4 nartaya nartaya | Web | 4. června 2012 v 12:28 | Reagovat

Je to zvláštní, jsem v roce Spravedlnosti, který nabízí nové věci, nové projekty a přesto se cítím na bodě nulovém, kde právě jednička, ten první krok, je v nedohlednu, neb nevím...

5 Renata Petříčková Renata Petříčková | Web | 4. června 2012 v 13:58 | Reagovat

Ráda ti to pomůžu rozlousknout, jen si vyber cestu, jak chceš, aby to bylo/nebylo vidět. Buď na e-mail cajovnaprozeny@centrum.cz nebo na SZ do Popelek.

6 nartaya nartaya | Web | 4. června 2012 v 14:15 | Reagovat

Reni, já zatím počkám, až pokud nebudou zásadnější otázky ostatních. Nechci totiž brát šanci těm, kteří jsou zoufalejší a hledají odpověď, která je povzbudí nebo dokonce zvedne. :-) Protože i když mám dojem, že se plácám na místě a nevím, kudy kam, pořád ještě se cítím nesmírně bohatá, protože jsem se stala mámou. Je to splnění snu toho největšího. Co je pak taková seberealizace oproti tomu mít zdravé dítě!

7 Renata Petříčková Renata Petříčková | Web | 4. června 2012 v 14:30 | Reagovat

[6]: Uvidím, co se mi zítra naskytne, ale budu si z několika dotazů vybírat ty nejvhodnější pro výklad. Nebude to běžící pás.
Tam se vejdeš, klidně to napiš, budeš v pořadí "pod pultem" ;-)

8 Zdenka"ren" Zdenka"ren" | 4. června 2012 v 21:21 | Reagovat

Já svou cestu našla,takže nemám otázek, jen chci říct, že mně závěr článku mluví z duše. Ano, vše je v našich srdcích, v našem nitru, jen to probudit a naše duše bude plesat.:)

9 joyce joyce | E-mail | 10. května 2015 v 3:57 | Reagovat

Mé jméno je JOYCE.I bude milovat sdílet své svědectví všem lidem ve fóru cos jsem nikdy nenapadlo, že budu mít můj přítel zpátky a on se tolik znamená me..The chlapce Chci se dostat oženit se mi na 4 týdny na naší svatbě na další dámu .., když jsem volal mu, že nikdy vybral mé volání, on se vypouští mě na svém facebooku a on změnil jeho stav facebook z ženatý s Single ... když jsem šel do jeho místa výkonu práce řekl svému šéfovi on nikdy nechci vidět me..I ztratil svou práci v důsledku této protože já dotírat dostat sám sebe už, byl můj život vzhůru nohama, a všechno, co nešel hladký se svým životem ... Snažil jsem se vše, co jsem mohl udělat, aby mu zpět na všechno nevyšlo, dokud jsem se setkal s mužem, když cestuji do Afriky vykonat nějaký obchod se vyvíjí několik let back..I řekl mu můj problém a všichni prošli při získávání ho zpátky, a jak jsem ztratil svou práci. ..he mi řekl, že mi pomoct ... já nevěřím, že v první place.but přísahal, že mi pomůže ven a on mi řekl, že důvod, proč mě můj přítel opustil a také mi řekl některé skryté tajemství. Byl jsem ohromen, když jsem slyšel, že z him..he řekl, že bude kouzlo pro mě a já budu vidět výsledky v příštích několika days..then i cestovat zpět do USA následující den a já jsem mu zavolal, když jsem dostal domů, a on řekl, že je zaneprázdněn odlévání ty kouzla a on koupil všechny materiály potřebné pro kouzla, řekl am gonna vidět pozitivní výsledky v příštích 2 dny, které je čtvrtek ... Můj přítel mi volal přesně v 12:35 ve čtvrtek a Omlouvám se za všechno, co udělal ..he řekl, že nikdy nevěděl, co dělá, a jeho náhlý jednání nebylo úmyslné, a on slíbil, že k tomu, že again.it byl jako já snil, když jsem slyšel, že od něj, a když jsme skončili zavolej, i volal muž a řekl mu, můj přítel zavolal a Dr egbo řekl, že jsem neviděl nic, přesto ... on řekl, že jsem se také dostat svou práci zpět za 3 dny time..and když jeho neděli mě oni volali na moje práce místo obnovit kanceláře pondělí a získat větší podporu z mé kanceláře. prosím, pokud někdo potřebovat takovou pomoc by měla uegent kontaktovat tohoto muže, protože to je jediný způsob, jak ho zaplatit a pomoci svého kolegu fórum taky. je to e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, a telefonní číslo je, 2348106743270.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama