Květen 2011

Ideální stopař :-)

31. května 2011 v 0:29 | čajovna |  Ze šuplíku
...tak si tak nějak představuju ideálního stopaře...
...čistě teoreticky, jedu, venku vedro k zalknutí, klimatizace má toho všeho plný brejle a já taky.
Na okraji silnice stojí sluncem pěkně ošlehnutý mladík, ideálně modrooký blonďák, ten Nejvyšší šéf, když ho tvořil, tak ho vzal rovnou soustruhem. Ve tváři má strhaný výraz, na zádech odrbanej batoh a stojí tam tak jen v těch džínovejch kraťasech, které mu tvoří na rozkroku nádherné varhánky.
No jasně, zastavila jsem a kromě očí sleduju ty varhánky na poklopci, skoro bych přečetla ty písmenka na knoflíku. No prostě jsem neodolala, ale nikoliv jeho džínám, ale tomu strhanému a unavenému výrazu ve tváři.
Tak prej jedeme.
Tak jo.
V klimatizovaném autě se chlapík trochu ochladí a po chvíli zašátrá v batohu a nabídne mi - světe div se! Ledovou colu.
Potom řízek, chleba, větrník, rumovou pralinku, chipsy, hranolky s tatarkou, lahev šampaňskýho, jahody, maliny...
Zastavíme v lese a dobrou půlhodinku hodujeme.

Jestli se tam bude dít i něco mládeži nepřístupno nevím a při této polední hodině si ani nedvažuju na to myslet.
Každopádně potom vytáhne pětistovku na benzín a o pár kilmetrů dál ho vysazuju i s tím jeho kouzelným odrbaným batohem.
Mám vyděláno, jsem najedená, napitá a spokojená.
A z lesního šera vychlazená...
Ideální stopař.
Akorát, že v reálném životě by podobný chlápek nevytáhl pětistovku na benzín, ale spíš nějakou směnku nebo úpis ďáblu :-)

LFN - nejen Nikita, ale i Madeline...

30. května 2011 v 0:31 | čajovna
znalci seriállu to vědí, nejen Michael a Nikita, ale další milostnou dvojicí tu byl Operations a Madeline... nikoliv tak výrazní, ale když se již toto téma v některých částech objevilo, bylo neméně silné...
Posuďte sami... láska kvete v každém věku...


Judy Hall: Karma vztahů

28. května 2011 v 21:48 | převzatý článek, www.novoucestou.cz |  Duchovní okénko


Milí přátelé, procházejíc náročnější fází svého transformačního procesu, moc nestíhám psát na blog, ale o novou knihu týkající se vztahů, která nedávno vyšla v nakladatelství Grada, se s vámi musím podělit. Jmenuje se Karma vztahů od Judy Hall. Autorka je anglická astroložka a regresní terapeutka a tato kniha je výsledkem úžasného propojení obou těchto jejich schopností.
Již dlouho mne žádná kniha tohoto typu tak neoslovila a nevtáhla. Je cenná i pro lidi, kteří nemají o astrologii žádné vědomosti, neboť v ní je dokonale rozpracována tématika karmy a zejména potom jejího vlivu na partnerské a mezilidské vztahy. S pomocí této knihy se vám podaří vysledovat předivo vašich vztahů zpět přes několik životů.
"Vztahová karma se vyskytuje ve všech aspektech života: v manželství, v milostných vztazích, v přátelství, v obchodním partnerství, mezi učitelem a žákem, zaměstnancem a zaměstnavatelem, mezi sousedy, dokonce i při náhodném setkání - najdete ji téměř ve všech lidských interakcí. Vztahy poskytují úrodnou půdu, na níž lze rozvíjet úkol duše v současném životě. Duše je část lidské bytosti; je božská a věčná a přechází z jednoho života do druhého.
Karma znamená činnost, co se má stát, stane se. Příčiny očekávání současného života obvykle leží v minulosti, bez ohledu na to, kde přesně. Staré postoje a činnosti vytvářejí obrázek, z něhož může malá část problesknout do jakéhokoli života. Vztahová karma má mnoho úhlů a průjevů a může působit ve všech typech vztahu, jak jsem se již zmínila výše. Duše mají široké spektrum důvodů pro opětovný vstup do vztahů a ne všechny jsou založeny na lásce. Hněv a zloba jsou mocné generátory karmy, stejně jako nedokončené záležitosti a neschopnost nechat odejít. Silné vazby ukované přes několik inkarnací nebo na úrovni duše mohou svést lidi dohromady za účelem splnění konkrétního úkolu, dokončení rozdělané záležitosti nebo splnění závazku či splacení dluhů. Jedna duše může fungovat jako katalyzátor pro druhou. Záměrem může být letmé setkání nebo strávení celého života společně. Například intenzivní (a často nepatřičná) sexuální přitažlivost je často prvním náznakem dřívějšího karmického spojení a je také jednou z nástrah pro hledání spřízněné duše."
Hned v úvodu knihy najdete Typy vztahové karmy - jak se přenáší, kým je vytvářena a jaké jsou astrologické indikátory této karmy. Byla jsme překvapena velkým množstvím různých typů karmy - od Osobní, přes Skupinovou, Kosmickou, Odvetnou, Spásnou, Záslužnou, Symbolickou, Ideologickou až po karmu nazývající se Karmický mlýnek (a mnohé další).
Když jsem si pročítala informace k jednotlivým typům karmy, okamžitě mi začali před očima defilovat lidé z mého života, které se mi jaksi sami od sebe zařazovali do jednotlivých kolonek a vše do sebe najednou začalo zapadat jako ozubená kolečka. Mnoho věcí se mi u toho ujasnilo.
Ti z vás, kteří se zabýváte astrologií, v knize najdete mnoho informací o tom, jak je karma vztahu zaznamenána v horoskopu narození i v synatrii, tedy při vzájemném porovnání horoskopů dvou partnerů; kde máte hledat vzory minulosti ve vztahových horoskopech a jak je vyčíst z kompozice. Ale znovu zdůrazňuji - tato kniha je nesmírně cenná i pro ty z vás, kteří o astrologii nemáte ani potuchy. Dozvíte se zde totiž mnoho o tom, jak vlastně partnerské a mezilidské vztahy fungují a jaké mechanismy se v nich projevují v různých životních obdobích.
Zajímavá je i kapitola týkající se důvodů pro společnou inkarnaci:
(ukázka z knihy)
"Hlavní důvody, proč se dva nebo více lidí dostávají opakovaně do vztahů jsou tyto:
Duchovní vazby - lidé inkarnovaní společně často pocházejí ze stejné skupiny duší nebo si během mnoha životů vytvořili silné duchovní vazby. Někteří mohou být přímo školeni spojovat se na úrovni duše, například utvořením "mystického svazku", ve kterém byli spojeni na fyzické, emoční, duševní a duchovní rovině. Nebo prostřednictvím několika inkarnací strávených společně jako mniši a mnišky v náboženství, které klade důraz na duchovní jednotu.
Předchozí vztahy přenášené dále: přenesený vztah se může odehrávat znovu a znovu a vtahovat dva lidi zpět do stejné inkarnace. Stává se to zejména, když se rozvine vztah závislosti a zneužívání.
Spojení spřízněných duší: spřízněné duše cítí, jako by si byly vzájemně souzeny, často v rozsahu, kdy se cítí být jen dvěma polovinami jednoho celku. Dva lidé mohou být snadno spřízněné duše, přestože to nemusí znamenat, že je jim v tomto čase souzen sexuální vztah. K spojení spřízněných duší může dojít i mezi rodiči a dětmi i mezi přáteli a učiteli.
Nevyřízené záležitosti: jsou jedním z nejmocnějších faktorů při společném návratu na Zemi. Pokud jsou lekce nebo úkol nedokončené nebo dosud nezačaly nebo pokud je vytvořen silný vzor a není přerušen, jsou duše znovu a znovu vtahovány zpět, aby vyřešily nebo naplnily dané záležitosti. Jedna duše se může učit odpouštět nebo nechat jít druhou a být nezávislou, nebo může uplatňovat své vlastní potřeby a tak dále. Druhá duše mu k tomu poskytuje příležitost. Nevyřízené záležitosti mohou být i pozitivní. Duše mají průběžný plán nebo účel, k jehož splnění směřují, nebo se mohou vyvíjet směrem ke konkrétnímu cíli.
Zvyk nebo setrvačnost: pokud se duše nepohybují vpřed, nerostou a nevyvíjejí se společně nebo samostatně, znamená to, že je ve hře zvyk či setrvačnost. Mohou se vracet společně prostě proto, že tomu tak bylo vždy. Zvyk se může rovněž projevit v tom, jak jedna osoba jedná s druhou - například jako s otrokem. Zvyk nemusí být pro tyto dva zainteresované lidi osobní. Stávající inkarnace může být příležitostí ke změně.
Závislost a symbióza: pokud je jedna osoba zvyklá spoléhat se nebo přiživovat na jiné, může se znovu vracet do stejného režimu. "Psychický vampyrismus" kdy jedna osoba vysává energii z druhé, se ve vztazích vyskytuje často, a partner, jehož energie je vysávána, se může snažit uniknout. Lidé zachyceni v nějakém symbiotickém svazku často cítí, že by zemřeli, kdyby vztah skončil, a mohou potřebovat zjistit, že tomu tak není.
Lekce, které je třeba se naučit: mnoho duší ve stavu mezi životy plánuje scénáře: lekce, které je třeba se naučit, kvality, které je třeba kultivovat, dovednosti, které je třeba rozvinout. Jedna duše může působit jako učitel nebo mentor pro druhou, nebo jako oběť či rušitel, jehož prostřednictvím druhá duše zažije to, co potřebuje ke svému růstu.
Postoje, které je třeba proměnit: postoje mohou být osobní, které se mění prostřednictvím asociace nebo opakujících se vzorů, které se projevují ve vztahu. Například osoba, která se vždy považovala za lepší než druzí, může být ve vztahu, kdy tato osoba přijímá podřízenou roli, dokud se její postoj netransformuje. Na druhou stranu může duše potřebovat projít životem, kde se bude cítit podřízena, prostě kvůli porozumění, jaké to je, a k překonání předchozí arogance.
Dluh nebo povinnost: jedna duše může mít pocit dluhu nebo povinnosti k jiné. Důvodem může být učiněný slib, buď v jiném životě nebo ve stavu mezi životy, či události, k nimž došlo. Jedna duše mohla zachránit druhé život, například obětováním se nebo provedením nějaké služby v minulosti.
Přilnutí ke vzájemnému štěstí nebo neštěstí: dvě duše mohou být drženy pohromadě přitažlivostí jedné nebo obou stran v rovnováze sil nebo na přání jedné strany činit druhou šťastnou či nešťastnou. Touto přitažlivostí může být neštěstí stejně jako štěstí. Když je například jeden z partnerů neštastný, může mít pocit "nemohu-li být šťastná, nemůže být šťastný ani on", nebo " nemohu-li ho mít já, nebude ho mít nikdo" a může odmítnout rozvod. Hloubka přitažlivosti opakovaně táhne pár zpět, dokud není dosaženo oddělení. Jedná se o skutečnou základní otázku kontroly, kterou nelze vyřešit, dokud se dominantní partner nevzdá své kontroly nad životem druhého nebo submisivní partner nepřevezme zpět tuto kontrolu sám.
Přísahy nebo sliby : dohody, přísahy a sliby spojují lidi dohromady po celé životy. Mohou být úmyslné či neúmyslné - výroky typu "samozřejmě, že tu budu vždy s tebou" můžete vytvořit silné pouto, stejně jako přísahy věrnosti a poslušnosti. Může se jednat o sliby mezi milenci, rodiči a dětmi, nebo i naprostými cizinci.
Láska nebo nenávist : láska a nenávist v této interakci nemusí být nutně osobní. Někdo může cítit velkou lásku a věrnost k někomu, koho považuje za mnohem výše postaveného na společenském žebříčku a podobně nenávist může působit na skupinové úrovni - například proti rase. Na osobní úrovni drží láska mnoho párů pohromadě, což může být konstruktivní i ničivé v závislosti na tom, zda pomáhá jejich vzájemnému vývoji nebo je drží zpátky. ne vše, co se maskuje jako láska je pozitivní záležitost. Může být i dusivá nebo symbiotická. Podobně může nenávist dávat podnět pomáhající dalšímu růstu duše. Nicméně nenávist vytváří neobyčejně silné pouto mezi dvěma lidmi a prožitá lekce může znamenat odpuštění nebo propuštění druhého.
Touha po pomstě : touha po pomstě, nebo chuť si to s někým vyrovnat, může velmi silně zatáhnout dva lidi zpět do inkarnace. Ale i tento postoj může být převeden na někoho jiného, než původního iniciátora, pokud existuje rezonance okolností, postojů atd. Zde znovu leží výzva pro duši, jak odpustit a jít dál, nebo udělat něco konstruktivního k přeměně karmy vložené do této situace.
Konkrétní úkoly: Dvě nebo více duší se mohou inkarnovat společně, když se dohodly na konkrétním úkolu. To může sahat od vytvoření nejnovější zbraně hromadného ničení po nalezení léku na vzácné onemocnění. Často se týká uzdravení nebo přeměny života na Zemi k lepšímu či horšímu. Jakmile je úkol dokončen, mohou obě duše pokračovat každá svou cestou. Mnoho lidí, kteří se inkarnují s cílem splnit nějaký úkol, mají sklon na to zapomínat, když se ponoří do inkarnace. Setkání s druhou osobou pak může být nesprávně vysvětlen jako příležitost pro sexuální kontakt, protože přitažlivost nebo reakce může být silná.
Katalyzátor : duše může být inkarnována jako katalyzátor pro růst jiné duše, nebo její změny. Zvenčí se to může jevit jako ničivé, ničící i konstruktivní události a postoje. například, jestliže byl někdo vždy závislý na někom jiném, může duše fungující jako katalyzátor náhle opustit tento vztah, což donutí druhou duši využít své vlastí vnitřní zdroje pro vyřešení krize.
Pozitivní služba: k pozitivní službě může dojít v přátelství, rodině, milostném vztahu nebo v pracovních situacích. Jedna duše může zodpovídat za péči o jinou nebo provádět úkol konkrétně zaměřený na pomoc druhé duši v růstu. ( To je pozitivní projev služby). Nevhodná služba může nastat, když obě strany uváznou ve scénáři pomáhání a podpory. Pozitivní služba může dále zahrnovat možnost rozvíjet bezpodmínečnou lásku - někdy prostřednictvím toho, že jedna duše hraje nesmírně obtížnou roli.
Zapletení - zapletení je situace, kdy jsou dvě duše silně provázané v důsledku karmických zkušeností. Duše inkarnují společně znovu a znovu usilují o vyjasnění situace. K zapletení dochází:
  • když je vztahová karma nenaplněná nebo nevyřešená,
  • pokud nejsou závazky jedné duše (jako dítěte nebo rodiče) naplněny,
  • když existuje příliš odpovědnosti za někoho jiného,
  • když někdo hledající svou svobodu je omezován,
  • když je jiný obviňován za vlastní omezení duše nebo neschopnost posunout se vpřed v situacích svázaných starými sliby.
Když nějaká duše obviňuje ostatní za omezení, které si sama uložila, vytváří situaci, kdy jsou duše vtahovány zpět v čase a znovu usilují o osvobození se od ostatních. Jedna duše se může naučit přestat obviňovat druhou a přijmout za sebe odpovědnost. Jiný scénář, který vede ke karmickému zapletení, je, když se jedna osoba přiživuje na druhé tzv. psychický vampyrismus. Například vztah pán/otrok nebo manželství, kdy jedna osoba vlastní tělo a duši druhé. Lekcí je nechat druhého jít, dokonce, i když je to rozchod z lásky.
K zapletení může dojít, když jedna duše přjme příliš odpovědnosti za jinou, zejména pro její dobro nebo pocity. Stejně tak, pokud se duši nepodaří přijmout přiměřenou odpovědnost za jinou - například v situaci, kdy opustí dítě, může uvolnění ze zapletení nejprve zahrnout vhodnou rodičovskou nebo jinou péči. Může to být dokonce až v rozsahu péče o někoho jiného po celý život, pokud je nemocný nebo invalidní. V správný čas pak musí duše dostat svobodu, aby se vydala svou cestou. nechat někoho jít je obrovská karmická výzva.
Vina - vina je jedním z nejsilnějších faktorů přitahujících lidi zpět k sobě i v případě, kdy by bylo lepší se rozejít. Docela často je vina nesouměřitelná s tím, co ji vyvolalo, vina však roste a může paralyzovat jinou osobu a sloužit jako způsob manipulace. Zbytečný pocit viny může sloužit jako palivo vztahů. Výzvou je odpustit, zapomenout a nechat jít.
Spojeni srdcem - populární písně ve všech dobách obsahují věty jako: "Tvůj polibek ukradl mé srdce a duši". Srdce bylo vždy spojováno s láskou a často mluvíme o milenci se zlomeným srdcem. Z regrese do jiných životů je však zjevné, a z návratu ke starším událostem života současného také, že "dát někomu srdce" nebo "někdo mi vzal kus mého srdce" jsou zkušenosti velmi obvyklé. Může to být provedeno úmyslně, nebo zdánlivě, v důsledku nehody nebo hry. Pokud k události došlo v jiném životě, a nebyla vyřešena, svádí život obě strany znovu dohromady, tak aby mohlo být znovu srdce vymáháno zpět. "
Další z kapitol knihy se týká Individuálních pozitivních a negativních očekávání spojených se vztahy a jak se tyto očekávání projevují v našich horoskopech. Jsou zde popsány základní projevy planety lásky Venuše v jednotlivých znameních a domech i aspekty k jednotlivým dalším planetám. V podobném duchu jsou zde popsány i projevy Luny, Saturnu, Marsu, Uranu, Pluta , Neptunu a lunárních karmických uzlů. Znovu připomínám - i pro neznalce astrologie je to velmi zajímavé. Dočtete se zde například jak vzniká pocit "nezasloužím si lásku" ( většinou z prodeje sebe sama v minulosti) nebo kde má kořeny potlačování sexuality v tomto životě.
Za velmi cennou považuji i kapitolu o Opětovném získání srdce, kde najdete i praktické cvičení zaměřené na opětovné získání srdce (pokud trpíte zlomeným srdcem).
Příznaky ztráty nebo zlomení srdce : žádné nadšení do života, obranné postoje, vina, naivita, žádný zápal a nadšení, postoj oběti, odtažitost, cynismus, berete,ale nedáváte, váš život ztratil barvu,vyhořelost, zahořklost, odcizení, strach, separace, posuzování, potřebnost, nedostupnost pro vztah, sobectví, krutost.
Cvičení Opětovné získání srdce je mocný nástroj pro změnu podvědomých vzorů z minulosti, které řídí vaše vztahy.
V knize Karma vztahu najdete i cvičení k Přeřezání vazeb, které pomůže všem, kdo se chtějí osvobodit z karmického zapletení. Odřízne veškeré karmické naprogramování, očekávání, "musí se a mělo by se", která se nahromadila v průběhu vztahů. Lze použít mezi rodiči a dětmi, bývalými nebo současnými partnery a kýmkoli dalším, k němuž cítíte silné pouto.
Poslední kapitola je věnována spřízněným duším, hledání "dvojčete" a mystickým manželstvím. Jedno z posledních praktických cvičení je zaměřeno na Uzavření vnitřního sňatku, které se týká naší mužské a ženské části. Je to druh mystického manželství, které dřív nebo později musí uzavřít každá duše a které přináší vnitřní celistvost. Jakmile dojde k tomuto posvátnému sňatku, nejsme již nuceni hledat "někde venku" , abychom se cítili být naplněni.
Moji milí, v knize je obrovské množství příkladů ze života, v mnohých se jistě poznáte a to vám pomůže rozklíčovat a pochopit vaše vlastní vztahové vzorce a hry.
Kéž je vám toto dílo pomocí na vaší cestě k osvobození se!
S láskou
Vaše Sofie
Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Hanáková. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezměněné a nezkrácené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky

Lehoučký rajčatový salát

27. května 2011 v 1:23 | čajovna |  Dělená strava podle SPLK
varianta pro zvířátkové i kytičkové dny.
Na kytičkové použijeme majolku, na zvířátkové jogurt.

Dále potřebujeme jen rajčata a trochu soli. Nakrájíme červené krásky, trošku opatrně osolíme a spojíme nějakou tou bílou hmotou, majolkou nebo jogurtem.
Věřte mi, že i taková jednoduchost je výtečná!
A kdo by chtěl brblat, že toho je málo... tak to berte třeba tak, že bude léto a je třeba shodit zimní kila....
a s tímhle salátem to jde jedna radost....

p.s. omluvte sníženou "opatlanou" kvalitu servírování, ale byl to akutní hlad a narychlo jsem si tu dobrotu ušmrdlala v misce a pak mi přišlo líto se s vámi nepodělit. Nedošlo mi, že to nebude vypadat vábně na pohled :-)))

Kristina: Horehronie - reprezentuje své Slovensko skvěle, nemyslíte?

26. května 2011 v 9:25 | čajovna |  Hudba mého srdce....
Už nevím kdy a kde jsem narazila na tuhle písničku a pak jsem jí našla i na internetu. S chutí jsem si jí pustila. Je chytlavá, skvělá... doplňující zpěvačka zpívá "andělskou řečí", jak bylo řečeno v tomto dokumentu... a že v písničce má prsty Kamil Peteraj, tak k tomu už nelze říct naprosto nic...
(snad jen si vzpomenout na nesmrtelnost Mekyho Atlantidy či Balady o polnych vtakoch)

Zpěvačka nakonec získala během prvního semifinále Eurovize 24 bodů, což stačilo na předposlední šestnácté místo, které jí nezaručilo kvalifikaci do velkého finále

ale netušila jsem, že jí Kristina prezentovala i na Eurovizi... dostala se až do finále.
tak se podívejte - já myslím,že nádherně...
(jakože nic proti Kabátům a Malý dámě...), ale slováci tentokrát mohli také říci, že daly světu k poslechu něco moc hezkého a smysluplného... co má navíc kořeny v lidové písničce a přitom rytmus moderní doby a poselství? Poselství posuďte sami, myslím, že velmi nadčasové.ovšem tady se jí vystoupení, v rámci semifinále podařilo ještě víc :-) je tu méně nervozity a víc opravdovosti...
Teď jen zbývá přát si, aby se i nám někdy splnilo stát či ležet na té louce kdesi v Horehronie, dívat se na slunce a splynout s nejniternějším lidským bytím...

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť.
Keď sa slnko skloní na Horehroní,
túžim sa k nebu priblížiť.

Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.

Najkrajšie stromy sú na Horehroní,
to tiché bratstvo, vraví noc.
Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní.
Vravia to stromy, spiece zhoď.

Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.

aaaa

Keď sa slnko skloní na Horehroní,
tam niekde v diaľke náš zvon zvoní.
Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí.
Raz sa to stratí do čiernej hory.

Na tráve ležím a snívam, oči tíško plačú.
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.

aaaaaaaaaa

SOUTĚŽ - Francouzky se umí otáčet

25. května 2011 v 8:53 | čajovna |  SOUTĚŽE

Co je to na obrázku?
Nebudu to rovnou protahovat a šup na soutěžní otázku, a jak již víte, odpověď posílejte na cajovnaprozeny@centrum.cz a už vůbec nenapovídejte v komentářích :-)))
Je to jednoduché, šarmantní a báječné, stejně jako knížka, o kterou se hraje. Naučí vás přežít v džungli mužů a co víc, ještě vás pobaví a přiměje k hlubokému zamyšlení nad tím, čemu se říká "kariéra ženy".
A to hezky ze všech směrů.
A tak se ze všech směrů podívejte na tyto vyleštěné kuličky a zkuste uhodnout, co je na obrázku?
Času máte dost, soutěž končí 27. června 2011 o půlnoci. O den později se dozvíte vítěze...
Krásné soutěžení!

DÍKY NAKLADATELSTVÍ EUROMEDIA HRAJEME ROVNOU O TŘI KNÍŽKY!!!

Malý detektiv

24. května 2011 v 0:26 | čajovna |  Knížky pro děti
Velký sešit hádanek a detektivních úkolů pro děti o němž jsem chvíli přemýšlela, pro jak staré děti je. Pro pozorné předškoláky nebo až pro školáčky?

Sešit je celobarevný a úkoly dost často velmi rafinované. Ovšem i mladší děti jich spoustu vyřeší, bludiště nebo hledání stejných pachatelů (třeba podle siluety) nebo naopak hledání rozdílů. To menší děti zvládnou. A možná i vypisování písmenek podle příslušných znaků, což mi přišlo opravdu zábavné. Ovšem nad otisky prstů, jichž bylo na obrázku požehnaně a dítě mělo najít ten jeden jediný jiný, jsem si lámala hlavu i já.

Anebo tady. Nad tím kufrem bankovek si budou drbat hlavy i tatínkové!

Množství úkolů ozvláštní také samolepky, které se dávají na zcela speciální místa :-) anebo, pro úspěšné absolventu kurzu Malý detektiv, potom také patřičný průkaz, pas a osvědčení, které je součástí sešitu na zadních deskách. Poněvadž se u úkolů nedá moc spěchat a některé vyžadují opravdu čas a pozorné oči, budete s tímto sešitkem zažívat legraci a dobrodružství několik dlouhých dnů, ba, podle pilnosti, i týdnů...

Vydalo nakladatelství Fragment, 2011, www.fragment.cz

Víte, jak se chovat na hotelu?

23. května 2011 v 3:32 | čajovna |  Domov
katalpa
Blíží se doba dovolených....
ach ach ach.... nějak ji nemusím, nevím proč. Ale o tom jsem mluvit nechtěla. Je to už nějaká chvíle, kdy jsem śi pročítala hotelové řády jednotlivých hotelů a penzionů, v zásadě se moc nelišily a bylo tam i mnoho věcí, které jsem nevěděla.
Pravda, já ovšem nejsem nikterak otrlý návštěvník hotelů a penzionů, i když taková samotka na jednolůžkovém pokoji - to je relax pro moji v podstatě velmi samotářskou duši...
No nic, jsem-li někde sama, nehrozí, že budu protahovat návštěvy do půlnoci, mít v posteli psa nebo nedohlížet na malé děti...
To se totiž  nesmí.
Víte to taky?

Takže pro ty, což neví....stávám se chytrou a poučuji o tom, jak se chovat na hotelu

Můžu si vzít na hotel návštěvu?

Je úplně jedno, jestli to je dávná kamarádka, kterou potkáte náhodou, nebo se vám prostě nebude chtít jít do kavárny, chcete pokecat sami a o samotě, nebo máte přítele nebo cokoliv...
prostě...

Ano, to lze, ale návštěvní hodiny na hotelích jsou vymezeny od 6 ráno do 22 večer, odkdy začíná noční klid a návštěvníci by se měli chovat tiše. Zda-li toto platí i pro milující se páry, nevím...občas právě po 22. hodině začíná ta pravá šou... pardon, to bylo od tématu.... Takže lze, ovšem jen v tomto čase. Přes noc by si návštěvník musel zaplatit pokoj nebo postel sám pro sebe....

Můžu si vzít na hotel psa?

Ano, lze i jiné zvíře, ale musí mít platný očkovací průkaz nebo jiný důkaz o tom, že je zdravé... Zvířata nesmí do postelí a za to ručí návštěvník.

Můžu si na hotelu udělat mejdan?

Ne... kdyžtak jen tichý a decentní a do 22. hodiny...

Jak je to s dětma?

Do 10 let nesmí dítě zůstat samo na pokoji, jen pod dohledem dospělé osoby.

Vlastní varná konvice?

Ne.... je to zakázáno, není-li to hotelová varná konvice jako součást pokoje. Vlastní spotřebiče jsou zakázány, v výjimkou těch, které používáte k osobní hygieně (holicí strojek, fén)...

No tak to je asi tak všechno.
Překvapilo vás něco nebo máte nějakou pikantní hotelovou historku?

Mireille Guilianová: Francouzky se umí otáčet

22. května 2011 v 3:39 | čajovna
Výborná knížka, cokoliv bych o ní napsala dalšího, by bylo zbytečné.
Zvu vás sem..


ač to začíná jako kariérní sebestřednost, z této knížky můžeme my ženy pro sebe vytáhnout nejen životní radost a návod, jak přežít ve světě mužů, ale také jak uživit své děti sama... bez chlapů!!!

Veselé nebo smutné čtení?

Těžko říct - podle toho, v jaké fázi nálady se budete právě nacházet.
Velmi doporučuji si přečíst recenzi, protože ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia vypukne ve středu velká soutěž o tři tyto knížky!!!

Těšte se tedy na středu, soutěž vypukne!!!

:-)
Renča

Nakreslila jsem si tarotové karty

21. května 2011 v 0:25 | čajovna |  Taroty on-line
Takže pro vaše výklady mám další cestičku.... kromě run a sluníčkových tarotů.
Proč?
Protože mě kreslení baví, dělá šťastnou a spokojenou.
A protože jsem prostě měla chuť.
A taky proto, že jsem nikde nenarazila na celou sadu osho-zen tarotových karet, a i kdybych asi narazila, tak bych si jí nekoupila, protože by mě asi moc neoslovila. Při koupi bot jsem nesmírně vybíravá a při koupi karet nejspíš ještě víc.
Proto mám jen jedny a to už patnáct let...
a ty další jsem udělala vlastnoruč...


Páteční výklad karet, dnes velmi potěšený...

20. května 2011 v 20:00 | čajovna |  Taroty on-line
Z pochopitelných důvodů tady raději neuvedu šťastné jméno a text paní, jež mne prosila o výklad ohledně nenaplněné touhy po miminku a před i po několika pokusech o umělé oplodnění... Radila jsem jí, že si musí v životě něco vyřešit a potom to půjde...
Trápili jsme se dlouho, že, milá L...? A vy jste do dokázala. Dokonce tak, že miminko přišlo jaksi "normálně".

co k tomu říct...? Snad jen to, že paní L. chce vědět, jak na tom bude dál...

Milá L.,
mám obrovskou radost :-))))
nádhera!!!
Vyložila jsem si na Vás karty, tak je to tam... štěstí, ukotvení v životě tam, kde máte být... dávejte na sebe pozor a dejte si pozor na své okolí, je tam riziko nějakého podlého chování z okolí, nic vážného, ale jen nepříjemného. POkud se tak stane, neberte si nic osobně, nechte to sebou projít jakákoliv podlost či závist k vaší osobě není vaší věcí, ale věcí toho druhého. čím kdo schází, tím také zachází, říká se... Také další výklad pomocí run, říká, že se v této době máte vyhnout nějakému jednání. Dopadlo by rozčarováním, zbytečnými starostmi a bolestmi.
Těhotenství bude fajn....otevře vám nové obzory a něco z minulosti definitivně uzavře, to nemusí být příjemné, ale berte to s radostí a nadšením.
Zpomalte ve svém životě, to falešné z vás a vašeho žití odpadne, řeberte si v sobě sny a iluze, vaše touhy a zůstane jen to, co je pravé a čisté. Runový výklad říká, že váš čeká cosi neurčitého vzešlého z nejistých vod...to může být symbol těhotenství. Kažopádně varuje před riskováním a neuváženými kroky, jen tak lze dosáhnout toho, co se v těch nejistých vodách skrývá.
K těhotenství můžete přistupovat s důvěrou, dopadne to dobře. Je tu karta toho přerodu, rozvoje, přeměny.... něco se líhne.
Je to hezký výklad, mám z něj dobrý pocit...
kéž se nemýlím a za chvilku přivítáte miminko.
Leni, gratuluju Vám..moc a moc...
EsterkaPokud máte nějaké dotazy ohledně své budoucnosti či rozhodnutí, ráda je s vámi proberu... buď napište svůj dotaz do komentářů, kde na něj během dneška odpovím, nebo na mejl cajovnaprozeny@centrum.cz a odpověď vám pošlu na mejl nebo potom také v této rubrice některý další pátek!

a na mejl přišla také otázka tato:
Dotaz od Majky
Dobrý den,
má šanci můj vztah s mužem narozeným (vymazáno…) já se jmenuji (vymazáno)
děkuji
Odpověď:
Majko, jste v zajímavém období. Jste veselá, šťastná a "sluníčková" Ještě ve Vás ale doznívá nějaký pocit strádání, opuštěnosti a zkoušky, která nebyla vůbec jednoduchá a možná byla zaviněna vlastní vinou. , ale ve chvíli, kdy jste pochopila, kudy z ní ven, otevřely se vám dveře ke štěstí. Jste těsně za nimi, vykračujete z jejich prahu. To trápení tady ještě jednou vidím, ještě s ním můžete dost dlouho žít.
Neumím říci, jestli to souvisí s tímto mužem, na kterého jste se ptala, možná ano, možná ne, ale vzhledem k ostatním kartám to možná není důležité. Jsou tu dvě (!!!) karty označující radostné vyhlídky, nové obzory a štěstí v nich.
A máte-li na mušce nějakého muže, milence, lásku, i ta delší budoucnost vám vyslovuje jedno velké ANO, kartou Milenci... Co víc říct?
Trápení je za Vámi, nádherné chvíle před Vámi...
:-)
Dotaz:
Dobrý večer,ráda bych se zeptala kartiček jestli se odstěhuji od přítele,žijeme spolu 16 let a je to žití spíš vedle sebe.Ráda bych ještě potkala velkou lásku.Je mi 52 let,ale přesto bych ráda ještě byla štastná.Děkuji a přeji pěkný večer Hanka.
Odpověď:
Hanko, tak strašlivá ta situace nevypadá, nutný odchod tam určitě nehrozí i když tam nějaké podlé chvilky jsou. A už v tuto chvíli se na vás odkudsi hrne nebo nahrnulo nějaké hezké, láskyplné setkání, milá schůzka plná porozumění. Skoro bych si tipla, že tam už může být někdo třetí, kvůli komu uvažujete o odchodu.
Pokud s přítelem zůstanete, budete osamělá, ale ta doba bude nutná proto, abyste si lépe uvědomila, co od dalšího života chcete, ihned poté mi tady naskakuje rozhojnění, pomalý růst a nové kontakty a také láska. Láska tam je, nebojte se. A docela hezká, založená na dobré náladě, srdečnosti a porozumění beze slov. Netřeba jí hledat, najde si vás sama, pokud vás tedy už neodchytila ;-) a měl by to být vztah, jež slibuje trvalé hodnoty.
Tak hodně štěstí….

Žena roku 1900 na prodej

20. května 2011 v 8:26 | čajovna |  Editorial, aktuality z Čajovny
Pod recenzí velmi zajímavé knihy Žena roku 1900 se objevil malý inzerátek, jedna ze čtenářek tuto knihu prodá..


5 Martina Martina | E-mail | Včera v 15:12 | Reagovat
Dobrý den,
tuto knihu prodám, máli někdo zájem.
Helena Šmahelová: Žena roku 1900

E-mail je aktivní pod tímto odkazem, kde je také recenze (je to poslední komentář). Přišlo mi škoda na tento zajímavý příspěvek neupozornit, jedná se totiž o úžasný knihovničkový skvost...

Recenze pro připomenutí ještě takhle:

Helena Šmahelová: Žena roku 1900

19. listopadu 2010 v 0:11 | čajovna | Rostlinstvo


Knížka, která je již téměř čtvrtstoletí stará rozhodně nezaslouží být zasunuta na dně knihovničky.
V roce 1983 vydal Československý spisovatel v edici "Knihovna lidové četby" zajímavou knihu Heleny Šmahelové, vlastně snad jednu z nejlepších - Žena roku 1900.
Příběh je jímavou autobiografií života Růženy Halské, které je v roce 1900 krásných osmnáct let, doba je zvláštní, tento přelom století je přijímán s rozpaky, strachem a krásnými nadějemi.
Příběh začíná dětstvím hlavní hrdinky, které nebylo vůbec idylické, plné těžkostí pro tehdejší dobu typických a navíc ještě naplněné spoustou vlastních stínů a obav. Autorka vykresluje její přátelství s kamarádkou z dětství, jak sílí, jak se vyvíjí, jak do něj zasahuje rodina této její přítelkyně, která je na společenském žebříčku výš. A hlavně jak se v dospělosti tento vztah mění do zcela jiných dimenzí. Dospělost klepala dívkám na dveře již v pouhých patnácti letech….Zajímavé je, že tehdy byly ženy v 26-30 letech již považovány za ženy středního věku, zestárlé a téměř na konci opravdového života.
Hlavní hrdinka má těžký život, lásky ji potkávají, opouštějí a možná na tehdejší vkus mění partnery až příliš rychle, udržuje mimomanželské vztahy.
Helena Šmahelová velmi umě popisuje tuto dobu na přelomu minulých století. Je to doba obtížná, plná předsudků a přísných morálních pravidel, která nedbají na lidské city a možná právě proto za tím vším jen touha "za trochu lásky jít světa kraj."
Kniha je popisem mnoha let, které s Růženou Halskou prožíváme a popis okolní přírody, rozkvetlých stromů či vonícího počasí, deštivých dnů a mrazivých bleděmodrých rán je oživením, které nám pomůže se více vcítit do děje. Vlastně se nám před očima odehrává velmi věrný film, plný emocí, který vzbuzuje pocit, že v té době opravdu žijeme.
Příběh vypráví jen hlavní hrdinka, příběh není tříštěn rozvíjením osudů jiných postav, o ostatních se dozvídáme jen očima Růženy. Je navíc sužována tuberkulózou, ale bojuje statečně…Jak se cítí matka dospívající dcery, které je pouhých 42 let a ví, že umírá….?
"Byla bych se ráda dozvěděla, což se už nedovím, jak udělala první externí zkoušky na gymnáziu, byla bych ji ráda provázela jako pouhý bezmocný stín, až zůstane sama.
Netlovi se smilují nad sirotkem. Také František ji neopustí a kdo ví? Jsou tu Halští. Jako každý mladý člověk bude mít tolik přirozených nesnází a tolik překvapujících radostí, tolik bude zaměstnaná vlastním životem, že se snadno utěší. Mladičké zdravé bytosti nezbude čas na zdlouhavé truchlení. Stanu se pouhým stínem v její mysli, stínem, o němž bude uvažovat, až sama zestárne a bude mít čas vracet se k svému mládí…
" tolik Helena Šmahelová.
V medailonku v závěru knížky se dozvídáme, že v hrubých základech je příběh Růženy Halské příběhem matky Heleny Šmahelové, jejíž zážitky zpracovávala z jejího deníku.
Snad právě to umožňuje nadhled, autentičnost celého příběhu a jisté poměřování tehdejší doby s naší. Růžena Halská se vidí nekriticky, tak, jako sama sebe viděla maminka autorky, dělá chyby, trpí, je šťastná…čtenář má šanci ji soudit za její chování. Lze ji obdivovat, kritizovat i chválit.
Je její těžký život její vina? To je otázka, která musí napadnout každého po přečtení Ženy roku 1900. Je snad vinna doba plná předsudků?
A kolik je v příběhu pravdy? Na tuto otázku lze nalézt odpověď v knize stejné autorky Vzpomínky na Jaromíra Johna, která vyšla v roce 1979.
Kdo ví? Třeba už někdo dnes chystá knížku o Ženě roku 2000 a naši budoucí pravnuci ji jednou budou dychtivě číst a nesmírně se divit dnešnímu světu.
Dnes vám jen můžu zaručit, že vždy, když čtení tohoto románu přerušíte, budete si připadat jako probuzeni ze zvláštního sna….tak umě napsaná je to kniha.

Smažený hrášek s vajíčky

19. května 2011 v 1:19 | čajovna |  Dělená strava podle SPLK
Tenhle recept mám strašně ráda od studentských let. Ani nevím, jak vzniknul. Asi jako všechno výtečné. Z nouze nebo z mlsnosti...
Na pánvičku hodíte hrášek (domácí je nejlepší, neb je sladký) a pěkně ho osmažíte až se začne scvrkávat a vonět. Posypete provensálským kořením, to je důležité, protože nádherně voní a dává jídlu tu pravou chuť.
A potom do toho klepněte vajíčko a dodělejte jako smaženici.
Je to dobrota, ani chleba netřeba.....takže si toho udělejte pořádný kotel. Pro jednoho, když na to přijde - může být klidně i celý pytlík hrášku!!!

p.s. kolikrát to zapomenu osolit a vůbec to nevadí. Labužníci mohou přidat sýr....

Starobylý recept na výtečné cukroví aneb doslovný přepis z babiččina sešitku...

18. května 2011 v 10:05 | čajovna |  Vaření, recepty
Recept na karbony: 60dkg hladké mouky, 10 dkg másla, 10 dkg Hery, 20 dkg krupic.cukru, 3 vejce, 4 lžice mléka, citr.kůra a karbon nebo jedlá soda.
Z těsta se vykrajují kolečka, povrch se pomaže žloutkem a posype krystalovým cukrem, peče se do růžova.
Je to již starý recept ještě mojí babičky, kdy ještě asi neexistoval pečivový kypřící prášek proto tam dávali asi ten tzv, karbon, nevím jestli to ještě vůbec existuje nebo jedlou sodu.

Úplněk pro muže a ženy

17. května 2011 v 0:37 | čajovna |  Duchovní okénko
Dnešní úplněk je tajuplný a jeho účinek se potáhne až do dalšího silného dne - jarní rovnodennosti - tedy 21. května.
Venuše přešla o víkendu do Berana a to ze znamení Ryb, které je až příliš citlivé a Beran začíná tyto city ustavovat do hmotné úrovně a rovnat je... Celkově mají podle serveru Vnitřní energie být tyto dny velmi důležité pro lidstvo, protože na nás má působit jakási silná duchovní energie, která probudí v lidech lásku, a to pozor prosím - pro muže skrze ženy. Takže milujme se a mějme se rádi. Nemluvím tady jen o fyzické lásce, ale o té duchovní. Energie mužské a ženské by měly být v rovnováze, vztahy se budou buď hroutit, pokud ti dva k sobě energeticky nepatří, nebo prohlubovat, pokud je tomu naopak. Ale to jsou tendence celého letošního roku...

Kdybych byla chlap...

16. května 2011 v 1:40 | čajovna |  Silný čaj
aneb, jak dopadlo slohové cvičení do magazínu Žena-in... na téma, kdybych byla chlap. Snad jsem byla nějak v ráži, protože jsem se do toho obula a vyhrála knížku a šampón...

kdybych byla chlap, byla bych:
- posmíval bych se vložkám a menstruujícím ženám bych úšklebkem tiše či hlasitěji (záleželo by na úrovni mé inteligence) říkal, že jsou prasata - takový fakt existují milé dámy (škoda, že tu není ten ďáblí smajl)
- s nadhledem bych komentoval veškeré slepice kolem s tím, "že ta má zase krámy"
- tvářil bych se kysele, kdyby by krámy fakt měla a tudíž by mě tlačily koule zas pět dní v kuse, což teda fakt bolí, že si neumí nikdo představit o to míň ta důra s jahodovejma dma, ať nekecá, že jí taky bolí břicho, však si ho může zacpat tamponem, ne?
- nepáral bych se s hygienou, správnej chlap musí smrdět
- nejlíp pivem, takže kromě penisu bych si hýčkal ve své blízkosti lahváče
- měl bych super kliku, že to toho uřvanýho haranta nemusím mít na očích 24 hodin denně a můžu zahnout kramle do práce a ještě se tvářit, že to je tam horší makačka než si válet šunky doma s tím pokakaným děckem
- z tohoto důvodu bych odmítl vstávat k tomu uječenci a snad mu jako matlat to mlíko v kuchyni, jen ať stará kojí, od toho má kozy... beztak z nich teď nic nemám, tak ať je používá, no ne?
- když nemám sex, mám na něj právo jinde - z čistě biologickýho hlediska. A jestli mi to ta moje nepovolí, tak jí aspoň pořádně psychicky ztejrnu...ať si nemyslí, že má mezi nohama něco extra.
- jen mě pravidelně nasírá to, že stará shrábne vejplatu a nemám z ní nic. Jako živit haranty je fakt konec života...
fuj...už je skoro špatně, tak to vezmu z jinýho konce....
Kdybych byla chlap, tak bych
- byl fascinován nádhernou jemnou pokožkou ženy a siluetou jejích ňader. Jen náznak dekoltu by mě přiváděl k příjemnému šílenství
- ženy taky mají nádherně jemný vlasy, strašně rád se jich dotýkám
- a milovat tu jednu, tu moji... k tomu nemám slov.
- hrát si s jejím tělem a nechat se od ní mazlit, je to jako návrat k jednotě člověka, s tou pravou to není jen o vybití pudu, ale o souznění
- vracel bych se k ní každý den rád...
- a třeba by došlo i na děti... a pak bych pevně doufal, že by nedošlo k tomu, že se ze mě stane ten týpek výše uveden...
poznámka pod čarou - psát o sobě v mužském rodě mi moc nejde, tudíž budu radši ženská....

Helena Zeťová je/není charismatickou zpěvačkou?

14. května 2011 v 0:02 | čajovna |  Osobnosti

Helenu Zeťovou proslavila dívčí skupina Black Milk. Ovšem když vystoupila na sólovou dráhu, její hvězda zazářila naprosto úžasně. Byla jsem postavena před debatu, je-li charismatická. Je? Není? Prý není, průměrná...
Nesouhlasím.
Sama jsem si jí spojila s touto písničkou, která mě zaujala chytlavou melodií a perfektním hlasem. Klip se může zdát průměrný, ale krása této dámy v ní i přesto exceluje.

tady je naživo - energie z ní jen sálá..
nebo tady, lépe a detailně, ve stejné písni ve studiu VyVolených...

a pokud jste doposud nepoznali žádnou z nejsmyslnějších znamení zvěrokruhu, tedy zástupkyni Štíra, pak vezte, že tato dáma je přesně ona. Zajímavá je třeba i nápadná podoba s Petou Wilson
a hle...ony jsou zrozeny v naprosto stejném znamení!!!
Kdyby se natáčela česká La femme Nikita, je právě Helena Zeťová tou pravou, českou femme fatale :-)
ČEHOŽ SI LZE VŠIMNOUT ZEJMÉNA V TOMTO VIDEU, KDE S NÍ MŮŽETE SHLÉDNOUT VELMI PŘÍJEMNÝ A ZAJÍMAVÝ ROZHOVOR A POHLED DO ZÁKULISÍ...

Narodila se 7.listopadu 1980 v krásném beskydském kraji, konkrétně ve Valašském Meziříčí a v patnácti se osamostatnila a šla za svým snem - muzikou. Šla tenkrát do pořadu Do-re-mi.
že byste jí v této křehulce nepoznali?
Takže za mě... jejích 176 cm je nepřehlédnutelných....a pro mě JE CHARISMATICKOU ZPĚVAČKOU.
Co vy? ;-)

Ileana Abrevová: Bílá magie – kouzla pro každý den

13. května 2011 v 0:38 | čajovna |  Knížky pro ostatní
Před časem jsme tu probírali Deník čarodějky. Euromedia vydala ještě jednu knížku s podobnou tématikou.
Také tady autorka magií žije, pořádá různé workshopy zaměřené na magii, meditaci, čakry a krystaly a duchovně se rozvíjí a slibuje ve svých rychlých kouzlech rychlé řešení problémů. Pokud se tedy vyřešit mají…. Pokud ne, a pokud je ke svému dalšímu vývoji potřebujeme, tak se nevyřeší, jak prosté!
Možná alibistické, namítnete.
Ale kdepak! Tak to prostě funguje a tak je možná v mých očích magie tak trochu zbytečná. Je to soubor rituálů, které máme my lidi rádi, protože nám dávají možnost o něco požádat, za něco fakticky a osobně pokorně poděkovat a sdělit vesmíru svá přání. Tady je to podáno velmi hravou formou, navíc podbarvenou dědičnou vášní pro kouzlení od autorky. To se mi moc nelíbí - s magií se nezahrává! Ale možná jsem jen moc skeptická. Takže pro ty veselé čarodějky je to úžasná útlá knížečka, pro ty skeptičtější a duchovněji naladěné a pokornější je to docela zábavné čtení, protože i tak si z něj lze leccos vzít. Barevné šňůrky si vázat kolem pasu či paží nebudu, ale třeba návod na to, ke kterým dnům v týdnu se hodí jaká kouzla se určitě hodí.
Zpravení o tom, jak napsat ideální milostný dopis už nechám na vaší zralé úvaze. Jen si pro tato kouzla musíte nakoupit hodně
barevných svíček, šnůrek, vykuřovadel a vonných olejů. Prostě propriet je tady požehnaně. I když, pravda, kočku jsem mezi důležitými pomůckami nenašla... Tak mám holt něco navíc!
Kapesní knížečka a kapesní vydání pro každého, kdo chce věřit rituálům na této úrovni.

Královská svatba v porovnání - ta Dianina a Katina

12. května 2011 v 1:39 | čajovna |  Slabý čajík
Diana a Kate... dvě nesrovnatelné ženy, ale přesto jsou srovnávány. Nechám nyní stranou proč mi podobné spekulace nejdou k duhu, protože ty dvě jsou prostě každá jiná, spojnicí je jen mužský prvek. Princ Charles a mladý princ Willliam. Ten zdědil po své matce něžnou krásu a vyrostl z něj opravdu krásný chlap.
Člověk by Kate skoro záviděl, což?

Ale podívejme se na dvě videa, která mně zaujala. A sice porovnání svatebního obřadu Diany a Kate...

pro pořádek ještě druhá Charlesova svatba s Camillou, ta se podivuhodně vklínila do královské rodiny a její mediální obraz je již natolik upraven, že si začíná získávat přízeň britů.
a tady tedy nejnovější událost v královské rodině.


Tak se na chvíli rozplyňte v té krásné anglické pohádce...


Parodie na královskou svatbu

11. května 2011 v 1:38 | čajovna |  Zajímavosti, perličky, blbůstky
mě to docela zaujalo....


hopsající kněz hned zkraje, pařmen Harry, nakonec i William a úžasná podoba "dublérů" se zúčasněnými....

Kdo vyhrál Schizandrovou knížku?

10. května 2011 v 10:31 | čajovna |  SOUTĚŽE
Včera skončila soutěž o tuto knížku. Jakých je tedy těch pět živlů, na které jsem se ptala?

Oheň, vzduch, země, voda a již zmiňovaný pátý element, tedy éter.

Jenže správné odpovědi jsou dvě:

V čínském taoismu a dalších tradicích se jako pět živlů uvádí dřevo (strom), oheň, země, kov (zlato) a voda. Budhismus ten pátý označuje jako prázdný prostor.

takže se dá říci, že nikdo z vás neodpověděl špatně, protože se objevily odpovědi z obou těchto pohledů. A to je dobře, odráží se v tom rozdílné myšlení čtenářů, tedy vlastně čtenářek :-)

A vítězem této knížky se stává Petra Radousová.
Blahopřeji a nakladatelství Euromedia pošle knížku. Děkuji tedy za tuto hezkou cenu i za zaslání výhry výherkyni a vám všem ostatním za krásnou účast.
Příští soutěž už bude zase nějaká fikaná... tedy fotohádanková.
Tak se těšte a do té doby si užívejte letního počasí :-)

Energie na květen 2011

9. května 2011 v 1:27 | čajovna |  Duchovní okénko

Energie na květen 2011

Čas lásky a uzdravení hlubokých úrovní našich srdcí

Přichází čas otevření a probuzení, hojnosti, sdílení, rozkvétání a radostného prožívání

Do květnových dní jsme vpluli na vlnách energie vibrující pod vlivem planety Venuše, která je planetou lásky, krásy a harmonie. Ovlivňuje všechny vztahy a vnáší do našich životů lásku, romantiku, touhu i vášeň, ale také radostné tvoření a zesiluje naše vnímání krásy. Její vliv a energie nás bude "okouzlovat" až do 21. května, kdy se Slunce přesune do znamení Blíženců.
Celý tento rok je pod vlivem planety Venuše, což se v zesílené míře projeví právě v době, kdy se Slunce pohybuje ve znamení Býka (od 20. 4. do 21. 5.). Květen letošního roku přináší šanci a nové naděje na uzdravení našich srdcí na velmi hlubokých úrovních. Přichází čas, kdy láska může otevřít a uzdravit hodně dávná a možná i zapomenutá zranění, je to čas očištění a probuzení. Objeví se "klíče", které nám skrze brány našich srdcí umožní vstoupit do nových dimenzí.
Skutečná láska očišťuje, uzdravuje a osvobozuje. Probouzí v nás schopnost nového vnímání a vidění světa, otevírá v nás schopnost věřit zázrakům a vnímat svět očima dítěte. Je skutečným elixírem mládí. Přesto mnozí ještě stále váhají, zda vstoupit.
Květen je dobrou příležitostí rozloučit se jednou pro vždy se starými strachy v oblasti vztahů a prožívání lásky. Ať už se v minulosti v našich životech dělo cokoliv, nyní se můžeme vydat po nových cestách prožívání vztahů. Vibrace planety Venuše může uzdravit naše srdce - pokud se tak rozhodneme. Je to jen na nás. Pokud se necháme vést s důvěrou naší Duší, která k nám promlouvá skrze naše srdce a vede nás cestou lásky, pak staré strachy samy odpadnou a zmizí.
Štěstí přeje připraveným. Připravte se na to, že všechno je možné. Stačí jen chtít a věřit. Neseme v sobě dar tvoření a zhmotňování svých myšlenek, představ a snů. Květen je v tomto směru velmi podporující. Naše nápady a záměry se mohou velmi dobře přetvořit do hmotné úrovně a ukotvit na stabilních základech.
Přesto se mnohým ještě může stát, že budou muset znovu a znovu přetvářet a upravovat své původní "scénáře" a plány. Jak se zvedá naše vibrační úroveň a mnohdy procházíme doslova kvantovými skoky, původní plány a záměry již nerezonují s našimi novými vibracemi. Mnohé spřízněné duše odcházejí za svými novými úkoly a k nám přicházejí jiné a více rezonující s našimi současnými vibracemi i posláním. Tento proces je velmi proměnlivý a učí nás nelpět na starých vazbách a vztazích. Již dříve jsem psala, že je potřeba naučit se být velmi flexibilní, nelpět a přijímat věci a situace novým způsobem.
Představte si, jako bychom společně stoupali po širokém a dlouhém schodišti vzhůru. Jdeme všichni, jen každý svým tempem. Někdo se občas potřebuje zastavit, nadechnout a odpočinout a nám nezbývá, než jít chvíli bez něj. Když se dobře rozhlédnete, je tu dost jiných, se kterými můžeme stoupat společně nahoru v radosti a lásce. Pak možná přijde i náš čas zastavení a usebrání, než se zase vydáme dál. Jde o to, užít si a naplno prožívat každý schůdek a každý krok.
A také se nevracet a nesnažit se vytahovat vzhůru ty pomalejší, ale nechat jim prožívat si jejich lekce a důvěřovat jim, že to zvládnou sami. O tom je opravdová láska a moudrost srdce. Můžeme jen sami kráčet s úsměvem a inspirovat tím ostatní. Tento přístup mnohé usnadní i nám a sejme nám mnohdy velkou tíhu z ramen. O to lehčeji a radostněji můžeme stoupat vzhůru.
Květen je o radosti a prožívání naplno, o roztančených srdcích a sdílení v lásce. Pokud se naladíme na naše srdce a zůstaneme v něm, pak nás povede k těm nejlepším příležitostem a nejkrásnějším setkáním. Otevřené a rozzářené srdce působí jako magnet, který k nám přitahuje vše dobré.
Novoluní 3. 5. se Sluncem i Lunou v Býku přináší energii, stability, míru, harmonie, citlivosti a vnímání krásy. Zároveň podporuje prosperitu, je tedy velmi příznivé v tuto dobu začít nové projekty.
Další energetická brána měsíce května 5. 5. podporuje náš pohyb - vnitřní i vnější. Dále nám pomůže si uvědomit, v jakých oblastech se cítíme zaseknuti či "chyceni v pasti" a její energie nás může v těchto místech uvolnit a osvobodit.
Úplněk 17. 5. s Lunou ve Štíru a Sluncem v Býku přináší kombinaci energie vody a země. Povede nás do hloubky a umožňuje objevit a odhalit skrytá mysteria. Tato Luna přináší vášeň, touhu, odvahu a hluboké prožívání citů a emocí. Vše prováděné či započaté v tuto dobu bude mít dlouhodobý účinek.
Významná energetická brána měsíce května je 21. 5., kdy Slunce vstupuje do znamení Blíženců. V tento den se nastartuje velmi důležitý proces týkající se vzestupu lidstva a planety Země. Dojde k aktivaci kódů Kristovského vědomí - přes ženy v mužích. To umožní ženám i mužům naplno přijímat čistou archetypální ženskou a mužskou energii, což přinese možnost vzájemného uzdravení a znovuzrození do podoby nových galaktických bytostí.
Čeká nás opět spoustu příjemných a radostných zážitků, ale také ještě plno práce na sobě. Je potřeba se dobře uzemňovat a stále se propojovat se Zemí a zemským krystalem. Vnímejte dobře své tělo a užijte si všechny radosti a potěšení, které vám může poskytnout. Nechte se nejen v květnu okouzlit a svádět vůní lásky. Vzduch je plných chvění a příslibů, Venuše rozdává svoje dary štědře. Stačí jen otevřít náruč.
Dotýkejte se bosými chodidly Matky Země a dlaněmi hvězd na obloze. Propojte energii Nebe a Země ve svém srdci a pošlete to dál. Ať je svět zase o kousek krásnější.
A hlavně žijte naplno každý okamžik. Jsme tady a teď v tom nejkrásnějším čase na Zemi. Přivítejte každé nové ráno s úsměvem - máme se na co těšit.
Přeji krásné májové prožívání v lásce a radosti, hojnost a plnou náruč nádherných darů…
Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví a objímá Miriam
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičova. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.

Svatební dar v Kladrubech nad Labem

7. května 2011 v 18:13 | čajovna |  Fotodílna
aneb, dnes jsem viděla svatební dar pro Williama a Kate...

ještě je doma... než se vláda dohodne, jestli stojí 200 nebo 500 tisíc nebo jak vlastně... Jestli s ním William bude hrát pólo, to vážně nevím, leda by tímhle kolosem rozválcoval ostatní hráče na hřišti.


hříbátkům to sluší...

maminkám též...

a tohle, že by byl záchod pro zaměstnance?;-)

Barbara Haščáková žije v Americe a je budhistka

6. května 2011 v 8:53 | čajovna |  Osobnosti
Pamatujete si na Barbaru Haščákovou, krásnou něžnou zpěvačku s úžasným hlasem, která zpívala v duu MC Erik a Barbara?
Nejkrásnější byl Sen....
a nejznámější asi Keď pride láska
a do třetice ještě Anjela, kde je slyšet i druhý z dua... Erik Aresta. Nezapomenutelné....

A NYNÍ SOUČASNOST
Tady je loňský pořad na Markíze, kde prozrazuje mimo jiné i to, že žije už řadu let v Americe, kam odešla prorazit jako zpěvačka. Nepovedlo se jí to.
Proč?
Protože se nesnížila k praktikám šoubyznysu, což je něco, co je veřejným tajemstvím. Jak žije skromně, sama se sebou a s Budhou si můžete poslechnout v této zajímavé reportáži...


navíc je to pořád moc krásná ženská, nemyslíte?

Selene Silverwind: Deník čarodějky

5. května 2011 v 8:56 | čajovna |  Knížky pro ostatní
S knížkami o magii a kouzlech se snad roztrhl pytel. Po pečlivém pátrání však zjistíte, že tyto knihy vycházely i v minulých letech a některé se dočkaly aktualizace či dalších vydání. Jde tedy o téma žádané, i když poněkud rozporuplné. Asi tak - na chlapy s nimi nechoďte! :-)) Nakladatelství Euromedia vydalo v nedávné době tento titul:

Selene Silverwind: Deník čarodějky
Velmi sympatická je obálka, taková "čarodějnická", stejně tak vnitřní listy jsou podobny těm v obyčejném sešitu. To už trochu napovídá. Stejně jako do školního sešitu si píšete jen základní poznámky, i tady najdete mnoho informací, ale poněkud strohých a opravdu základních. Což pro prvotní či základní orientaci v "oboru" naprosto stačí. Co mě však velmi zaujalo bylo pojednání o Luně a lunárních vlivech vůbec, i zajímavé drobnosti z historie či jiných kultur, různá božstva, základní popis run či tarotových karet, drahých kamenů také zaujme, ale rozhodně to není všechno, co byste v případě opravdu vážného zájmu měli vědět. Tato základně orientační kniha vás určitě povzbudí k dalšímu samostatnému hledání a studiu. Hodí se také pro rychlou orientaci, když něco "pozapomenete."
První stránky jsou nejdůležitější. Dozvíte se tady vše o etice čarování a kouzlení, což pro mě osobně není nic neznámého a ta slova jako kouzla, lektvary, čáry a zaklínadla mohou zbytečně vzbuzovat dojem, že jde o nějaké "hraní". Stejně tak některé recepty na výše uvedené trochu zavání senzací, než nějakou praktickou funkcí.
Budiž, magie existuje a magie má bezesporu svou sílu. Takže si první stránky přečtěte pečlivě. Ačkoliv poté autorka utíká k mnoha různým návodů, dozvíte se, že při všech rituálech (což je pro mě mnohem přijatelnější slovo) je třeba respektovat svobodu a dobrou vůli nejen svou, ale i ostatních. Třeba taková kouzla na přivolání lásky či k tomu, aby vás ten druhý miloval. To je na hranici etiky a tak jsem se nad recepty na lektvary lásky jen shovívavě usmívala. Neuvařila bych si ho, ani za nic :-) a neptejte se proč.
Ovšem taková ochrana proti vlivu škodící osoby už se může opravdu hodit. Je prostě znát, že autorka mimo jiné píše i čarodějnické zamilované romány. Ale zato svíčku bych si podle jejího návodu vyrobila.
Jako lehce úsměvné může působit třeba návod na získání místa k zaparkování:
"Když jedete k nějakému oblíbenému místu, pravděpodobně se bojíte, že strávíte mnoho času hledáním místa k zaparkování. Ušetřete si potíže tím, že si před příjezdem místo přivoláte. Vizualizujte si při jízdě volná parkovací místa. Představte si sami sebe, jak na jedno z nich bez čekání vjíždíte. Těsně před zaparkováním požádejte:
"Velká bohyně krásy a přízně, pomoz mi najít místo k zaparkování."
Tak to hlavně, aby to nedělali všichni...
Ale vážně… v knize najdete mnoho zajímavého a mnoho si musíte přebrat selským rozumem a hlavně vlastní intuicí a přesvědčením. Ale je to krásný dárek pro každého, kdo se o podobné vědy (či pavědy?) zajímá, protože kniha je graficky mimořádně podařená. Je prostě na pohled nádherná!
A pamatujte, správná čarodějka čte tuto knihu takto:
:-)
jak vidno, pojednání o planetách zajímá i kočky....
p.s.: O té druhé knížce na obrázku si povíme příště ;-)

Jak slováci zahajovaly mistrovství a Sísa zpívala hymnu

4. května 2011 v 11:48 | čajovna |  Slabý čajík
aneb co hýbe malou střední Evropou.
Samozřejmě hokejové mistrovství světa na Slovensku. Dnes se v médiích objevila děsně zaručená zpráva o tom, proč se slovákům nedaří. Proč? Protože Sísa zkazila hymnu.
Posuďte sami, jakési chybičky ve slovech, která zaměnila jsem já už českým uchem necvičeným v operním zpěvu nenašla, ale ty hlasité nádechy mi vadily. Hudební doprovod by nezaškodil, však Sísa Sklovská má hlas jak zvon....

a co šaty, milé dámy?
Takové hezké, národní až svatební... možná to bylo tím, že i sama zpěvačka má za sebou nedávnou svatební zkušenost.

Posuďte sami..


Roman Vaněk: S vařečkou kolem světa

3. května 2011 v 0:54 | čajovna |  Knížky pro ostatní
Nedávno jsem dělala recenzi na moc zajímavou knížku. Cestopisy mi obyčejně přijdou nudné, kuchařky příliš praktické.... až na výjimky, samozřejmě. A tahle knížka se fakt povedla...
Oficiální anotace zní takto:
Vaněk Roman
S vařečkou kolem světa
Roman Vaněk
Zakladatel Pražského kulinářského institutu
Porotce oblíbené televizní gastronomické show
Na svých cestách ochutnal cizokrajné speciality a navštívil stovky restaurací, takže mohl poznávat a srovnávat. Zájem o kulinářství v něm dřímal odmalička. Měl to štěstí, že potkal významné šéfkuchaře, díky nimž začal chápat základy profesionální gastronomie. Přednášel u nás, v Norsku, Německu a v Brazílii.
• Gastronomický cestopis s mnoha zážitky nejen z kuchyní světa
• Mezinárodní a krajové speciality a jak je připravit
• Party snů
Itálie (canederli, spaghetti carbonara, šafránové risotto...)
Španělsko (gazpacho, paella s kuřecím masem, bramborová tortilla...)
Mallorca (fritt Mallorquí, lomo con col, ensaimadas...)
Portugalsko (caldo verde, ameijoas na cataplana, bolinhos de bacalhau...)
a další (chuťové) objevy z Francie, Brazílie, Estonska, Ruska, Íránu, Číny, Kanady,
Rakouska, Maďarska, Německa a Anglie...
Vydala Euromedia Group k .s., Ikar
Koupíte u každého dobrého knihkupce a na www.knizniweb.cz
Více na:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a máte-li zájem přečíst si moji recenzi, u které jsem se nesmírně bavila, tak prosím, zvá vás na Kulturu21.

kde mimo fotek z knížky uvidíte i moji vlastní :-)))
tak se nevyděste...
Renata

Jiřina Tejkalová: Můj řecký rozvod

2. května 2011 v 0:52 | čajovna |  Knížky pro ostatní
Báječné čtení na léto... Povím vám jen tolik, smutně humorná kniha o tom, jak si do Řecka vyrazí uťápnutá knihovnice Mirka, aby se konečně po letech rozvedla se svým poněkud nezodpovědným a klackovitým manželem. Jak to dopadne?
Pro zájemce uvádím odkaz, kde si mohou přečíst moji recenzi na tuto knihu...
:-)